Domen betyder att Bokcafét har rätt att behålla sitt sortiment av böcker, affischer och knappar med olika budskap på. Även om det misshagar politiker i Jönköpings kommun, skriver Förvaltningsrätten, har politikerna inte rätt att hota med att dra in bidraget.

Sebastian Dahlander, styrelseledamot i Kulturhusföreningen, överklagade kulturnämndens beslut att vägra att betala bidrag till Bokcafét.

Politikerna tyckte att det fanns sakliga beslut att vägra att betala bidrag till Bokcafét. Men Sebastian Dahlander såg beslutet som ett exempel på illojal makt. Han ansåg inte att Bokcaféts verksamhet är odemokratisk eller strider mot kommunens värdegrund och ansåg att Bokcafét är särbehandlat.

Juristerna i Förvaltningsrätten ger Sebastian Dahlander rätt. De tycker att politikerna är luddiga när de skriver att verksamheten "ska präglas av demokratiska värderingar." Rätten till att fria åsikter är så stark, skriver juristerna, att den inte får begränsas bara på grund av en annan politisk åskådning.

Därmed upphäver juristerna beslutet. Kulturnämnden måste fortsätta med att betala ut det årliga bidraget på 1 500 kronor om året.

Vad tycker du om domen?

– Jag har inte sett skrivelsen ännu, jag har inte hunnit. Men det är Bokcaféts värdegrund det handlar om, säger Inger Gustafsson (FP), ordförande i kulturnämnden.

Utöver bidrag från kulturnämnden får Bokcafét, likt andra föreningar i Kulturhuset, ett hyresbidrag via Kulturhusföreningen.

– Men det kan vi inte göra något åt, säger Inger Gustafsson.

Sebastian Dahlander är förstås glad över Förvaltningsrättens dom.

– Jag är glad över att man kommit fram till att kommunen har gjort fel - igen.

Men han är också lite betänksam.

– Det här är tredje eller fjärde gången i den här historien som kommunen får bakläxa eller blir uppsträckt av rättsväsendet. De är ju våra folkvalda som har betalt för att hålla koll på sådant här. Vi är amatörer, en ideell förening som vill hålla på med vår verksamhet och inte överklaga inkompetenta beslut.