I början av februari införde regeringen nya regler för så kallade ”nystartsjobb”.

Förändringarna innebär bland annat att arbetsgivare som anställer nyanlända kan få en subvention på hela 2,5 gånger arbetsgivaravgiften.

Att det blir billigare att anställa är såklart en viktig faktor för att fler ska komma i arbete. Men det är ännu viktigare att efterfrågan på enkla jobb ökar. Det är mer akut än skattedopade anställningar.

För mig som företagare inom sektorn hushållsnära tjänster är det tydligt att det finns potential för att skapa ännu fler arbetstillfällen i rutbranschen.

Därför är det obegripligt att regeringen har halverat maxbeloppet för skattereduktionen till 25 000 kronor.

Avdraget är en erkänt effektiv metod för att skapa nya, vita jobb och minska svartarbete. Det behövs. Sverige har lägst andel okvalificerade jobb i hela EU.

Finansminister Magdalena Andersson (S) hyllade förra året på Dagens industris Gasellgala rut som en kostnadseffektiv åtgärd för integrationen.

Vill Andersson att fler nyanlända ska få in en fot på arbetsmarknaden, och därmed slippa bidragsberoende, behöver hon ta bort begränsningarna som minskar rutbranschens förutsättningar att växa.

Därför måste taket återställas till minst samma nivå som innan, 50 000 kronor per person.

Uppskattningsvis hälften av de nyanlända har inte ens gymnasieexamen.

Redan idag är mer än hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen utrikesfödda och det beror framförallt på lägre utbildningsnivå.

Det är alltmer uppenbart att vårt land har växande problem med integration, utanförskap och bidragsberoende. Ribban för att ta sig in på arbetsmarknaden måste sänkas rejält.

Intresseorganisationen Företagarna har klokt föreslagit att regeringen borde tillsätta en utredning om hur rut kan utvidgas ytterligare.

Utgångspunkten bör vara att alla vardagsnära tjänster som privatpersoner kan behöva köpa ska kunna ingå i framtidens rutavdrag.

En sådan reform är högst sannolikt en betydligt smartare investering än dyra ”nystartsjobb”. Ge oss företagare bättre möjligheter att bidra till integrationen.

Birgitta Björk

Grundare av Humankapitalet Blekinge AB