I dagarna kom resultatet av Underleverantörsbarometern som tas fram av Sinf. Den mäter stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Fakta: Underleverantörsbarometer

Sinfs Underleverantörsbarometer för det fjärde kvartalet 2015 med prognoser om det första ..

Fakta: Underleverantörsbarometer

Sinfs Underleverantörsbarometer för det fjärde kvartalet 2015 med prognoser om det första kvartalet 2016 visar på följande resultat:

51 procent ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem, jämfört med 43 procent i förra barometern.

45 procent tror på ökad orderingången under första kvartalet 2016, jämfört med 47 procent inför det fjärde kvartalet 2015.

Andelen underleverantörer som vill öka personalstyrkan ökar från 16 procent till 27 procent. Andelen som vill säga upp minskar från 16 procent till 6 procent.

Källa: Svensk Industriförening

I Jönköpings län anger 64 procent av de tillfrågade företagen att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem. Det är högre än riket i stort där motsvarande siffra är 51 procent.

— Steg för steg har de mindre och medelstora industrierna stärkt sina positioner, bland annat genom offensivare marknadsarbete, ökad automation, och ständiga effektivitetsförbättringar. De behöver utbildad personal till sina arbetsplatser, men tyvärr är det en bristvara i Sverige just nu, säger Anders Ekdahl som är vd för Sinf.

Siffrorna i stort visar på en positiv utveckling hos underleverantörerna. Fler förväntas få en ökad orderingång, samtidigt som de som förväntar en minskning har sjunkit i antal.

— Även om barometern inte pekar på en tydlig uppgång, är flera indikatorer intressanta. Allt fler upplever alltså brist på utbildad arbetskraft. Kapacitetsutnyttjandet ökar, liksom att andelen företag som planerar att anställa ökar, då främst produktionspersonal, säger Anders Ekdahl.