För tredje året har projektet "Företagsjouren i Jönköpings län" fått ekonomiskt stöd beviljat från Tillväxtverket. Tidigare år har projektet fått bidrag för 50 procent av kostnaderna men i år bestämde myndigheten att projektet skulle få täckning för knappt 31 procent.

– Vi fick göra om vår ansökan när vi fick veta att det skulle bli mindre pengar, berättar Mikael Gustafsson, handläggare för projektet.

"Företagsjouren i Jönköpings län" grundades år 2009 med ändamålet att finnas till för företag som har hamnat i ekonomiska problem.

– Vi vill kunna stötta företag innan det är för sent för dem, säger Mikael Gustafsson.

En stor del av projektets verksamhet går ut på att hyra in externa konsulter som kan ge företagarna rådgivning. De budgeterade pengarna ska under 2016 bland annat gå till en konsult som ska stötta de mjölkbönder som har det svårt. Just mjölkbönder kommer att bli en av de särskilda satsningarna för året.

Projektet har fått sammanlagt högst 447 761 kronor från Tillväxtverket beviljat och de totala budgeterade kostnaderna är 1 460 261 kronor. Resten finansieras i huvudsak av Region Jönköpings län, Almi och Företagarna. Projektledare är Göran Qvarnström.