Det tredelade ledarskapet på Smålands Musik & Teater kommer att brytas upp – vilket innebär att man nu kommer att påbörja processen med att rekrytera en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för hela organisationen.

Fakta: Så blir nya ledningen

Verksamhetschef: En verksamhetschef som ska ha det övergripande ansvaret för hela Smålands musi..

Fakta: Så blir nya ledningen

Verksamhetschef: En verksamhetschef som ska ha det övergripande ansvaret för hela Smålands musik & teater. Ola Lundmark säger att man söker en person med lång erfarenhet av ledarskap och kultur. Helst vill man rekrytera någon externt.

Lars Melin, teateransvarig: Som det ser ut i dag kommer han att ha det fortsatta ansvaret för teaterområdet.

Helle Solberg, musikansvarig: Solberg har fortsatt förtroende från ledningen och kommer att ha det fortsatta ansvaret för musikområdet.

Som Jönköpings-Posten tidigare har berättat har ledningen på Spira skakats av interna konflikter och osäkerhet bland personalen. Under onsdagen kom beskedet: Anne Lene J Henning hoppar av sin tjänst som administrativ chef på Smålands musik och teater.

– Genom att lämna min tjänst öppnar jag upp möjligheten att göra om ledningsstrukturen och att anställa en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för hela organisationen, säger Anne Lene J. Henning i ett pressmeddelande.

Vid årsskiftet tog Smålands musik & teater in en extern konsult som skulle se över organisationen och ledarskapet. Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör i landstinget leder förändringen på Spira.

– Det har blivit mer tydligt att den här organisationen inte passar. Cheferna har haft ett ledarstöd under ett tag. Då har man gjort en analys och bedömning att det här är den bästa lösningen, säger han.

– Vi har provat det här under 2,5 år och har sett styrkor i det men har kommit fram till att nackdelarna överväger. Det har blivit en otydlighet i ledarskapet som kostar mycket energi och gör att man fokuserar på fel saker, säger Ola Lundmark.

Den tredelade ledningsstrukturen har inneburit otydlighet för medarbetarna och svårigheter i beslutsfattande. Spira har skakats av flera konflikter, bland annat har chefsdirigenten Hannu Koivula fått sparken av Helle Solberg utan förvarning. Något som möttes av kritik.

Sedan fick musikerna en bonus i julas.

Sen när började man ge bonus till anställda i landstinget?

– Man ska inte se det som en bonus. Det var ett engångstillfälle i julas som musikerna fick ut en övertidsersättning. De hade jobbat väldigt hårt. Sådana bonussystem är inget vi har i landstinget, säger Ola Lundmark.

Landstingsrådet Rune Backlund (C) om utbetalningarna:

– Jag vet ingenting om detta, det var en nyhet för mig också. Mig veterligen har vi inte haft några bonussystem. Det kan ha funnits omständigheter som gjort att man betalat en ersättning, säger han.

Förtroendet för Helle Solberg, musikchefen och Lars Melin, teaterchefen kvarstår. I den nya ledningen lutar det åt att de kommer att ha kvar sitt ansvarsområde men att de kommer att ha en verksamhetschef över sig som har det övergripande ansvaret.

– Vi har en del att fundera hur ledningen ska se ut. Den enkla lösningen är att de fortsätter som chefer för respektive avdelning och sen får de en chef över sig i huset, säger Ola Lundmark.

Nu börjar man kolla på rekryteringen av den nya verksamhetschefen.

– Vi börjar så snart vi kan med att vaska fram en profil som kan leda detta. Det viktiga nu är att vi samverkar med personalen. Det är ett spännande arbete men det tar lång tid, upp mot fem till sex månader.

Men då kommer det att vara fortsatt rörigt i huset under det närmsta halvåret?

– Det är klart att det blir. Det hade varit märkligt om det inte märks. Vissa saker kommer stå still och sluta utvecklas under tiden. Det är många som får gå in och stödja, både jag och min stab får ta extra tag.

Har ni börjat kolla på något namn som kan vara aktuell som verksamhetschef?

– Inga namn ännu. Personligen tror jag att det ska vara en extern rekrytering. Alla kan söka tjänsten men jag tror att vi behöver en chef med lång och god erfarenhet av ledarskap men också i kulturmiljö. Jag tror också att det är viktigt att det kommer in ett par nya ögon på detta med ny energi, säger Ola Lundmark.