Så här ska nya vallen se ut

Det blir en skapelse i trä, stål och betong - JP kan idag avslöja skisserna över hur Stadsparksvallens nya, norra läktare ska se ut.

De gamla entréerna till Stadsparksvallen kommer inte att förändras och det betyder att den gamla träfasaden med biljettluckan kommer att vara kvar.

– Den stora grejen är att vi gör en ny läktare som uppfyller Allsvenskans krav, säger verksamhetschef Daniel Håkansson på tekniska kontoret.

Totalt får den ombyggda läktaren 3 000 sittplatser och ungefär 2 600 ståplatser. Under läktaren kommer det bland annat att finnas omklädningsrum, toaletter och utrymmen för media. Stadsparksvallen får också konstgräs.

Klarar den här nya läktaren alla krav som Allsvenskan ställer?

– Så gott som. Men det krävs ett starkare ljus och större utrymmen för bland annat en restaurang på gaveln. Men det har vi sagt att J Södra får stå för, säger Anders Jörgensson (M).

Han var tidigare orolig för att den nya läktaren mot norr skulle ta för mycket utrymme från arboretet i Stadsparken.

– Nu tycker jag att vi har hamnat på en rimlig nivå. Man tar cirka tio meter och det betyder att fyra träd måste bort, säger Anders Jörgensson.

På fredag i nästa vecka söker tekniska kontoret bygglov för den nya läktaren. Det är politikerna i stadsbyggnadsnämnden som ger bygglovet. Byggstarten beräknas till i november och det betyder att J-Södra inte kan spela där. Totalt satsar Jönköpings kommun 46,3 miljoner för att rusta upp Vallen och förbereda den för upprustning till allsvenskans krav.

Har J Södras ledning sett de här skisserna?

– Fritidsförvaltningen gör avstämning bland de berörda parterna och J Södra har varit med i den här processen, säger Daniel Håkansson.

Innan politikerna tar sommarlov ska de klubba igenom ett nytt förslag om var en framtida fotbollsarena ska ligga i Jönköping. Den arenan, säger Anders Jörgenson, ligger minst 15 år framåt i tiden. Beslut som ska tas i kommunfullmäktige i juni ska avsätta mark för en arena. Det områdes som nämnts är Södra Munksjöområdet.

Regler för kommentarer