Grennaskolan stoppar sina intag till årskurs sju på grundskolan och gymnasiet årskurs 1. Det har skolans styrelse nu beslutat. Enligt Ann-Marie Nilsson (C) kommunalråd handlar det inte om någon avveckling av skolan.

Uppgifter i andra medier har dock sagt att verksamheten ska läggas ner.

– Skolan eller ägarna har inte tagit något sådant beslut. Det handlar enbart om att stoppa intaget. Skolan kommer att fortsätta som tidigare. Förutsättningarna kan förändras till kommande år, säger hon.

Grennaskolan säger nej till de elever som sökt in på skolan i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet till hösten.

En anledning till det är regeringens beslut om att det inte ska finnas några riksinternat i Sverige efter årsskiftet.

Skolan kan inte längre bedriva utbildningsverksamheten i nuvarande form det vill säga i ett kommunalt helägt bolag.

Huvudmannaskapet kommer från årsskiftet att ligga under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköping eller barn- och utbildningsnämnden.

– Vår styrelse kommer att avvecklas till nyår. Så jag vill inte spekulera i vad som sker efter det, säger Lennart Fransson, (FP) ordförande i Grennaskolans styrelse.

De drabbade gymnasieeleverna får sina andra- och tredjehandsval. De som inte valt alls får välja på nytt.

De elever i årskurs sju som påverkas placeras i andra skolor. Många av dem som går där bor i Grännaområdet och ges möjlighet att gå på Ribbaskolan.

– När det gäller gymnasiedelen så har vi haft för få sökande. Eleverna kan välja programmen IB, samhäll eller natur. Vi har enbart haft 15 sökande till de här programmen i årskurs 1. Det har gjort att vi stoppade intaget, eftersom det inte går att ha en fullvärdig undervisning på så få elever, säger Lennart Fransson,

Vad som händer med skolan i framtiden är dock osäkert när Riksinternatet försvinner efter årsskiftet. Det finns dock tankar kring hur skolan ska utvecklas.

– Vi ser nu över möjligheten att tillsammans med högskolan i Jönköping starta en ny typ av utbildning på Grennaskolan nästa år. Det handlar om en förutbildning för utländska studenter, säger Ann-Marie Nilsson.