Sponsring och marknadsföring går ofta hand i hand. Men enligt HV71:s marknadschef, Johan Skogeryd, är det få sponsorer som bara är ute efter att synas. Även Jan Ove Forsell, som är styrelseordförande i Vandalorum, är inne på samma linje.

Deras gemensamma bild är att sponsorerna ofta är starkt engagerade. Det sker bland annat genom att sponsorerna köper in biljetter till sina kunder och anställda, som i sin tur ofta blir goda ambassadörer för den verksamhet som bedrivs.

Dessutom passar många på att ta med sig sina kunder för att äta lunch i arenarestaurangen eller i Syltan som Vandalorums restaurang heter. På så sätt ger sponsorskapet flera värdefulla ringar på vattnet.

— Det här är en väldigt viktig inkomstkälla. Det betyder att det kommer fler besökare, säger Jan Ove Forsell.

I Vandalorums fall finns även möjlighet att förlägga företagsbesök och konferenser i museets lokaler. Även HV71 har liknande erbjudanden.

— Vad respektive partner får ut av att synas med oss varierar. Men de riktigt stora sponsorerna kan använda oss vid autografsigneringar eller bjuda in spelare som håller föredrag vid sina events, säger Johan Skogeryd.

Han har svårt att föreställa sig hur hockeyn skulle se ut utan näringslivets medverkan.

— Vi hade aldrig kunnat bedriva den verksamhet vi har i dag utan sponsorer. Förutsättningen för att man ska kunna ha ett lag i den högsta ligan, SHL, är att man har sponsorer och att vi har folk som tittar på våra matcher.

Sponsringen från det lokala näringslivet var från början också nödvändigt för att förverkliga hela Vandalorums idé. Planerna på en konsthall i Värnamo föddes på 1980-talet. Men det var först när tre entreprenörsfamiljer bestämde sig för att gå in i projektet som visionen blev verklighet. I dag har Vandalorum en driftsbudget på tio miljoner kronor och av den summan står sponsorerna för en betydande del.

— Det är mycket pengar som sprids på ganska många företag. Vi har i dag 60 till 70 aktiva sponsorer varav många är årssponsorer som ger 10 000 kronor, säger han.

Lågkonjunkturer kan påverka möjligheten att dra in pengar. Även om många av HV71:s sponsorer har varit med länge händer det ibland att företags förutsättningar förändras – att vissa faller ifrån och att nya kommer till.

Om hockeyn går bra eller inte är en annan viktig faktor som påverkar möjligheten att locka sponsorer. Det är klart att sportslig framgång underlättar, säger Johan Skogeryd.

— Bildligt talat kan en felpassning innebära att man förlorar ett guld och då blir utgångsläget något helt annat. Men när det går tungt har vi också en fantastisk support i våra partners som pushar och stöttar, säger han.