Malmgatan på Hjälmaryds industriområde är adressen för Swebolt, som har funnits i Tranås sedan 2009.

— Vårt huvudkontor finns i Järfälla. Vi är ett dotterbolag, säger Håkan Jonsson, vd för Swebolt i Tranås.

Bultar och skruvar

Affärsidén är att sälja bultar och skruvar. Företaget har även ett visst verktygssortiment.

— Vi jobbar inom en radie på tio mil från Tranås. Men cirka 75 procent av kunderna finns här, säger han.

Swebolt har en ökande efterfrågan och tar nya kunder. Det innebär att det kan bli behov av mer personal. I dag har företaget fem anställda.

— På sikt kommer vi att behöva ytterligare en-två personer.

Vill utöka

Swebolt vill också utöka sina lokaler. Önskemålet är framför allt att kunna bygga på höjden.

— Det är för att vi ska kunna installera en plockautomat. Vi behöver också utrymme för ett pallager.