Lön som direkt kopplas till elevernas resultat. Det är grunden i den mångmiljonsatsning, utöver budgetramarna, som görs på lärarna.

Kommunalrådet Mats Green, (M) kallar arbetssättet Jönköpingsmodellen.

– Bra lärare ska kunna få en bättre lön, säger Green.

Vilka lärare som ska få del av kakan är upp till rektorerna. De lärare som lyckas höja elevernas resultat ligger bra till för att få en löneskjuts.

– Det här är ett sätt att göra lönekarriär och öka lönespridningen hos lärarkåren. Satsningen på förstelärare handlar om att kunna göra yrkeskarriär. Det här är något annat, säger Green.

– Alla lärare som är särskilt skickliga ska kunna få del av lönesatsningen.

Totalt kan det röra sig om omkring 1000 lärare i kommunen. Det är omkring en fjärdedel av alla lärare.

Läs mer i onsdagens tidning.