JP-Guiden

Välkommen att fylla i formuläret nedan om du vill lämna information till Guiden i Jönköpings-Posten. Guiden publiceras torsdagar (vid röd dag tidigareläggs publicering till närmaste utgivningsdag). Materialet skall vara oss tillhanda senast  måndag kl. 12.00. OBS! Skicka endast in material för en vecka i taget. 

Evenemang, utställningar och liknande publiceras i mån av plats.

Vi förbehåller oss rätten att refusera och/eller redigera insänt material

Föreningskontakter publiceras under rubriken Anslagstavlan i tidningen  och bokas via länken nedan

Föreningskontakt

Fill out my online form.