Annons

Annons

Annons

Biståndshandläggare flyttar till AME

Fler tjänster är på väg att flytta in under kommunkansliets administration och kommunstyrelsens politiska styre.

Arbetsmarknadsenhetens chef, Jenny Andersson, närmast kameran, föreslås få ansvaret för en grupp biståndshandläggare från socialförvaltningen. Det skulle innebära att verksamheten blir direkt underställd kommunstyrelsen.

För tre år sedan flyttade Jenny Andersson från en tjänst som enhetschef på socialförvaltningens enhet för individ- och familjeomsorg till chefstjänsten på arbetsmarknadsenheten, AME. Ansvarsmässigt har det visat sig vara ett bra byte.

Annons

Annons

Flyktingvågen på senhösten 2015 gjorde att man från kommunkansliet ansåg det praktiskt att basera en integrationssamordnare på AME. I samma veva flyttades också en tjänst som miljöstrateg över från miljö- och byggförvaltningen till kommunansliet. Nu tycks det vara dags för ännu en flytt.

Vid senaste sammanträdet i socialnämnden togs ett inriktningsbeslut om att flytta över fyra tjänster från socialförvaltningen till AME. Det skulle inte bara innebära att de anställdas arbetsplatser flyttas rent fysiskt från Skillingaryd till Vaggeryd. Det innebär också att verksamheten politiskt blir underställd kommunstyrelsen.

- Bakgrunden till att den här frågan har kommit upp är att en stor andel av deras arbete är kopplat till gruppen nyanlända. Det här blir mer praktiskt i och med att dessa slipper gå till två olika myndigheter, säger Ann-Katrin Löfstedt som är socialnämndens ordförande.

I tjänsterna ligger inte bara handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, utan över dödsboanmälan, skuld- och budgetsanerlng, samt frågor om hyresgarantier för vissa grupper.

Frågan avgörs av kommunstyrelsen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan