Annons

Annons

Annons

Habo

Oxdragaren är bästa förskolan i Habo

Text

– Det är jätteroligt, men vi är ödmjuka inför resultatet, säger Maria Nord.

Resultatet från Skolverkets Förskoleenkäten visar att förskolan Oxdragaren är den bästa förskolan i Habo kommun och utifrån urvalet även en av de bästa i landet.

– Det är jätteroligt, men vi är ödmjuka inför resultatet, säger Maria Nord.

Oxdragarens förskolechefen Maria Nord tillsammans med ett av förskolebarnen.

Förskoleenkäten var en del av Skolinspektionens regeringsuppdrag, 2015–2017, att granska förskolan. Enkäten ger en översiktlig bild av hur föräldrarna och personalen upplever sin förskola, så beskriver Skolinspektionen enkäten på sin hemsida. Endast ett urval av förskolor deltar i enkäten varje gång. Hösten 2017 var Oxdragaren i Habo en av de 743 utvalda förskolorna från de 40 kommuner där enkäten genomförs.

– Enligt enkäten är vi bäst i Habo av de förskolor som deltog. Det är jätteroligt, säger Maria Nord, förskolechef på Oxdragaren.

Annons

I ur och skurförskolan Oxdragaren startade i januari 2017. I ur och skur är en pedagogik som tagits fram av Friluftsfrämjandet och har funnits i cirka 30 år. Förskolorna integrerar Friluftsfrämjandets barnverksamheter i sin verksamhet. Det speciella med Oxdragaren är att den är en av fem förskolor i landet som är konceptbyggd utifrån I ur och skur pedagogiken.

Annons

– I ur och skurförskolor bedrivs i olika lokaler som inte är anpassade för pedagogiken. Men här har förskolan byggts på ett sådant sätt att både inne- och utemiljöerna anpassas till verksamheten och pedagogiken, berättar Maria Nord.

Vi är väldigt

Positivt överraskade

Skolverkets enkät genomfördes bland både vårdnadshavare och personal under förra hösten och under våren kom resultatet.

– Vi delgav föräldrarna det på ett föräldramöte som vi hade i våras och tackade för deras förtroende. Vi var väldigt glada och blev positivist överraskade när vi såg svarssiffrorna nationellt, nu är ju inte alla förskolor med, men det är ett gott kvitto på att vi är på rätt väg, säger Maria Nord.

De jobbar mycket med att skapa trygghet och bygga relationer med föräldrarna och Maria Nord tror att det är en av anledningarna till att deras förskola fått så bra betyg.

– Barnen är naturligtvis först, men våra vårdnadshavare är en väldigt viktig del i vår verksamhet. Vårt fokusområden är att få trygga barn och trygga föräldrar, så vi lägger verkligen krutet på att skapa en relation, säger hon.

Annons

Verksamhet under uppbyggnad

För att skapa det bjuder de in föräldrarna till olika aktiviteter och har fixarkvällar ett par gånger om året. Då kommer föräldrarna och hjälper till med saker som behöver göras på gården till exempel.

Annons

– Det blir lite annat än att man bara möts i tamburen. Man står bredvid varandra och gräver och pratar. Jag tror att det är värdefullt för många vårdnadshavare att de lär känna oss, berättar Maria Nord.

I två frågor där de sticker ut i resultatet är föräldrars uppfattning om att förskolan väcker barnets nyfikenhet samt att pojkar och flickor ges samma förutsättningar. Maria Nord tror att dessa två går hand i hand i deras verksamhet.

– Vi är mycket i naturen och i skogen växer nyfikenheten. Skogen är också genusneutral, säger hon och fortsätter:

– Vi ska också vara där barnen när och vara intresserade av deras nyfikenhet. Vi jobbar med de fyra M:en; medupptäckande, medagerande, medupplevande och medundersökande, säger Maria Nord.

Eftersom förskolan är relativt ny och de ännu håller på att växa till sin fulla storlek känner både Maria och personalen ibland att de måste hålla tillbaka sina visioner för att verksamheten ska få sätta sig först. Därför tycker de att det är roligt att föräldrar ändå känner sig så nöjda med deras arbete.

– Det är jätteroligt, men samtidigt är vi ödmjuka inför resultatet. Vi är ännu en nyöppnad förskola och står i startgroparna för vår framtida historia, säger hon.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan