Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Debatt: Det här är problemet med 1177

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kvinna som talar i telefon. OBS! Genrebild.

Marcus Eskdahl (S) och Helena Stålhammar (C) har in två debattartiklar vardera debatterat fenomenet 1177. Jag lägger mig egentligen inte i det politiska spelet eller vem som vill ta vilket poäng, men som utförare av regionfinansierad primärvård, och direkt berörd av företeelsen, så gör jag här mitt inlägg.

För det första måste man förstå att 1177 består av flera olika delar. Det finns dels en hemsida, "1177 vårdguide på webben", du hittar den enkelt på www.1177.se som måste ses som en stor källa till kunskap inom första linjens vård. Hemsidan är enligt min mening lättillgänglig och lätt att hitta information om olika besvär. Jag uppmanar alla invånare som vill veta hur vårdapparaten ser på olika besvär att där söka information.

Annons

Annons

Det andra fenomenet inom 1177 är dess telefonrådgivning, "1177 vårdguiden på telefon". Där har dessvärre nog det mesta gått snett. Region Jönköpings län var sist in att ansluta sig och vi visade upp en ganska långtgående klokhet och skepticism. När vi väl gick in i den landsomfattande gemensamma telefonrådgivningen så var det någon som kom den unikt dåliga idén att placera densamma i Nässjö. Enheten vars största uppgift är att besvara samtal fick närmast på en gång rekryteringssvårigheter och har, så vitt jag förstår, sedan dess varit underbemannad. De sköterskor som inte älskar att sitta med en telefonlur fast i ansiktet hela dagarna, fick snabbt annat och mer omväxlande arbete inom primärvården. Väntetider uppstod närmast direkt efter införandet.

Men det är själva idén med centraliserad telefonrådgivning i Sverige som är problemet. Varför skall invånarna bli upplysta av en sköterska som sitter i Härnösand? eller i Linköping? eller i Kalmar? För med det faktum att Region Jönköping utgör ca 4 % av Sveriges befolkning så är chansen att få prata med en sköterska, som har någon som helst koppling till vårt sjukvårdssystem, ungefär en på tjugo. I alla andra fall talar man med någon som inte ens vet var närmsta vårdcentral ligger. När den centraliserade telefonrådgivningen på 1177 startade för några år sedan så såg man heller ingen minskning av inkommande telefonsamtal på lokala vårdcentraler.

Det blir värre. 1177 vårdguide på telefon har inte tillgång till invånarens journal. Eller sjukhistoria. 1177 vårdguide på telefon börjar om från början VARJE samtal. Det måste vara ett systemfel när en vårdgivare som 1177 avsagt sig alla möjligheter att ens försöka sätta sig in i invånarens bakgrund genom den tidigare dokumentationen. Varje vårdcentral och varje sjukhus lägger ner enorma resurser på att dokumentera vad man gjort med, och vilka råd man gett till, invånaren i varje konsultationen. Om detta tar 1177 vårdguide på telefon ingen som helst notis. En sköterska berättade för mig att en invånare tagit EKG på jourcentralen, nästan varje kväll, för att kunna somna. 90 kvällar (sic)! Jag hoppas att det är en skröna och något sådant skulle aldrig kunna uppstå om man har gemensam dokumentation.

Annons

Annons

Det blir mer värre. 1177 vårdguiden har ingen möjlighet att vidta några behandlande åtgärder. Inga som helst! 1177 vårdguiden kan bara ge råd. Punkt. Sedan blir det frågan om hänvisning till annan enhet.

Det blir ännu värre. 1177 vårdguiden är Sveriges största "ring två gånger" institution. Det vill säga, om du efter rådgivning nu verkligen har ett behov, som "någon annan" nu skall åtgärda - så måste du ringa en gång till! Till en annan enhet. Kanske till din vårdcentral. Och vänta i en ny kö. Visste du att 1177 och vårdcentralerna är helt frikopplade ifrån varandra? Inte så mycket som ett gemensamt kommunikationssystem finns. Trots internet. När du väl kommer fram i den nya kön så väntar en ny sköterska. Det är inte säkert att den nya sköterskan, som förfogar över den vård som den första sköterska tyckte du behövde, tycker likadant. Det innebär att du nu behöver börja om i din berättelse och återigen förklara dina besvär och behov.

Den tredje delen i 1177 är själva "e-tjänsterna". Det är saker du som invånare själv kan göra på nätet i syfte att lösa dina vårdbehov. Du kan boka tid, chatta med din mottagning, byta vårdcentral eller beställa förnyade recept. Idén är faktiskt inte så dum om det inte vore för en hopplöst gammalmodig applikation. Den som har skapat 1177 e-tjänster har varit mycket ivrig på villkorstexter och annat som är i vägen för själva händelsen. Inte modernt. Inte heller i detta system finns någon större sammankoppling. Om du vill förnya ditt recept och berättar det i systemet så skall du inte tro att det hamnar hos din doktor. Nej först skall det passera någon annan och fördelas om, och när det väl når din egen läkare så har denne tiotals klick innan ditt recept, som du kanske har haft i tjugo år, verkligen är förnyat. Inte smidigt. Gammalt.

Annons

Annons

Så vad göra?

1. Fortsätt utveckla 1177 på webben. Den ger bra och trygga råd och avlastar sjukvården på riktigt.

2. Lägg ner 1177 vårdguide på telefon de tider dygnet som vårdcentralerna är öppna. Stäng Nässjö och låt samtal om rådgivning hamna hos den som också kan ge vård.

3. Om man nödvändigtvis måste ha gemensam rådgivning. Låt vårdcentralerna samverka och lösa den saken inom Regionen.

4. Modernisera 1177 e-tjänster. Applikation är hopplöst omodern. Gör om med ambitionen - "högst fem klick för ett befintligt recept"

Mats Siljehult

Verksamhetschef Wetterhälsan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan