Annons

Annons

Annons

Annons

Höghushotellet

Huset sprack – det fanns inget larm

Arbetet är ännu inte helt igång efter att arbetet stoppats när stora sprickor upptäcktes i Regionens hus.

Annons

Arbetet med Höghushotellet har inte kommit igång ordentligt efter sprickbildningarna i Regionens hus. Nu konstaterar kommunen att gränsvärdena för vibrationerna har överskridits, vilket tidigare har förnekats.

Det var för två veckor sedan som kommunen meddelade att Skanskas arbete med att förbereda marken för höghushotellet på Tändsticksområdet hade stoppats.

Då sades också att gränsvärdena som satts upp av Skanska för att skydda hus från skador av vibrationerna inte hade överskridits. Men nu kommer nya uppgifter från Thomas Bergholm, teknisk direktör på kommunen.

Avläste manuellt

– Det var de uppgifter vi fick då. Men det har visat sig att Skanska inte har satt något larm för vibrationerna utan de har följt det på annat sätt. Det fanns inget larmsystem som slog till med automatik, vilket vi trott, utan de fick avläsa det manuellt, säger Thomas Bergholm.

När avläsningen gjordes efter sprickbildningen visade det sig att de satta gränsvärdena hade överskridits. Thomas Bergholm kan inte ge en exakt nivå på hur mycket det hade överskridits.

Annons

Annons

– Det hade överskridits väsentligt, säger han på frågan.

Regionens hus har fått kraftiga sprickor efter vibrationerna vid arbetet med Höghushotellet.

"Inget har fallerat”

Jönköpings-Posten söker företrädare för Skanska för att höra vad de kommit fram till när de gäller sprickbildningen i det kulturskyddade Regionens hus.

I en tidigare artikel sa Annika Svensson på Skanskas pressavdelning att inget har fallerat med larmsystemet och att de arbeten som utförts har gjorts inom ramen för uppsatta gränsvärden. Innan arbetet fortsätter ska det också säkerställas att intilliggande byggnader inte påverkas.

Ingen koppling till bion

Den vattenläcka som uppstod i natten till måndagen i en lägenhet över Filmstaden tros i nuläget inte ha koppling till markarbetet. Det rann ut vatten i en lägenhet som fick evakueras och vatten rann också ner i Filmstaden där två biosalonger har fått stängas på obestämd tid.

– Jag vet inget om det och från kommunens sida fokuserar vi på kommunens hus och inte på privata hus. Det kan vara långsökt att sätta den läckan i samband med markarbetet, säger Thomas Bergholm.

Annons

Känner du dig trygg med kommunens fastigheter för det fortsatta arbetet för Höghushotellet?

– Vi är trygga med att vi har löpande uppföljningar och sen hoppas vi att det ska gå bra. Men det är komplicerat och det är problem med vattenledningar, de har fått göra provisoriska lösningar för att hantera det.

Bion ska saneras

I början av nästa vecka ska Filmstaden få mer information om orsaken till vattenläckan, enligt pressinformatör Thomas Runfors. Två salonger stängs i väntan på renovering, men det ska inte påverka filmutbudet eftersom det kan bli fler visningar i de öppna salongerna.

– Innan någon sanering och reparation kan börja måste orsaken till läckan vara utredd och de måste kartlägga var vattnet har runnit. Det kan ta lite tid innan vi kan öppna de båda skadade salongerna, säger Thomas Runfors.

Annons

Annons

Till toppen av sidan