Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Alla EU-länder måste ta ansvar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I ett Europa som i århundraden präglades av maktkonflikter och krig har EU-samarbetet inneburit en lång period av fred och ökat välstånd.

Viktigt att rösta i valet.

Det är ett samarbete som är baserat på samsyn avseende demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Men i dag är dessa principer långt ifrån givna. Framtiden blir emellertid varken bättre eller sämre än vad medlemsländerna gör den till. Vi tror på ett EU som bygger framtidstro och en framtid i fred, välstånd och frihet. Det förutsätter att EU fokuserar på det viktiga igen.

Enligt UNHCR är närmare 70 miljoner människor på flykt från sina hem och antalet flyktingar är de högsta sedan det andra världskriget. Inget enskilt land är kapabelt att ensamt ta sig an en fråga som i grund är internationell. I stället förutsätter det ett gemensamt ansvarstagande. I en orolig tid krävs att EU arbetar mer aktivt i det förebyggande arbetet som förhindrar krig, konflikt och kriser som tvingar människor att fly.

Annons

Annons

EU behöver ett gemensamt och hållbart asyl- och migrationssystem. I stället för att lösa situationen tillsammans, har flera medlemsländer svikit sina förpliktelser och åtaganden. I strid med de överenskommelser som finns i unionen samt internationella konventioner. Konsekvensen blev att exempelvis Sverige år 2015 tvingades ta emot 163 000 asylsökande – flest i hela EU i förhållande till den egna befolkningen. Hade EU:s länder solidariskt delat på ansvaret hade det för Sveriges del i stället handlat om cirka 30 000 personer. I grunden handlade det om människor som flytt undan krig och förföljelser med strävan att bygga upp en framtid.

Enskilda EU-ländernas ovilja att bidra till en gemensam lösning tvingade den socialdemokratiskt ledda regeringen till svåra beslut och att ändra migrationslagarna. När EU-länder medvetet undvek att ta ansvar fanns det inga andra alternativ. Det är inte möjligt för en medlem att ha en lagstiftning som på det här området skiljer sig väsentligt från övriga EU-länders.

Asylrätten är central och ska värnas – ansvaret är kollektivt. Därför vill vi socialdemokrater se ett gemensamt asylsystem i EU som värnar rätten att söka asyl, prövar fall rättssäkert och fördelar flyktingar rättvist mellan länder. Det är inte rimligt att vissa får ta ett oproportionerligt stort ansvar medans andra smiter undan.

Annons

Ett samarbete kan heller inte bygga på att medlemsländer gärna är med när det fördelas ut EU-bidrag, men sedan inte står upp för gemensamma åtaganden. Därför måste det också vara möjligt att dra in EU-medel för de länder som vägrar ta sitt ansvar.

Vi behöver ett EU som klarar av att samarbeta för att lösa de svåra framtidsutmaningarna och som gemensamt har en solidarisk och hållbar flyktingpolitik. Nu är det dags att alla länder tar sitt ansvar. Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet den 26 maj!

Ilan De Basso (S)

Kandidat till Europaparlamentet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan