Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Låt EU-valet bli ett klimatval - om sådant EU kan bestämma!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Klimatet är den viktigaste frågan för väljarna i det kommande EU-valet. Därför är det glädjande att samtliga partier lyfter klimatfrågan - men flera partiers centrala klimatförslag är bara vagt kopplade till vad EU faktiskt kan besluta.

Forsmarks kärnkraftverk är ett exempel på klimatpolitik som EU inte beslutar över.

För det första: Kärnkraften. Moderaterna anger att “Bygger vi ut kärnkraften kan vi rädda klimatet. Det visar kalkyler från FN:s klimatpanel. Därför vill vi dubbla EU:s satsningar på kärnkraft.”

Men varje EU-land beslutar själv om vilken energimix man har; det är inte EU som avgör hur många reaktorer Sverige, Polen eller Malta ska ha i drift. I Sverige har moderaterna beslutat att vara kvar i energiöverenskommelsen, som slår fast att elsystemet år 2040 ska vara 100% förnybart, vilket ju inte kärnkraften uppfyller - oavsett vad EU beslutar. Eftersom ny kärnkraft har oerhört långa ledtider mellan beslut och driftsstart, är det också svårt att se hur nya reaktorer ska kunna hjälpa oss att klara klimatmålen som ju gäller för 2030. Här är den vetenskapliga klimatpanelen IPCC tydlig; vi kan inte vila oss i form i väntan på nya tekniska lösningar längre fram.

Annons

Annons

För det andra. Koldioxidskatten. Liberalerna skriver att “Nu måste vi snabbt få på plats en europeisk koldioxidskatt, för att minska utsläppen och bana väg för ny grön teknik.” Men EU-kommissionen har sedan länge dragit tillbaks sitt förslag om en gemensam koldioxidskatt, eftersom medlemsländerna inte vill ha detta. Nya skatter beslutas med enhällighet på EU-nivå; om ett enda land inte vill, blir det inget. Och skulle man vilja ändra sättet EU beslutar om skatter, så kräver detta också enhällighet. Det är naturligtvis inte omöjligt att också länder som Polen, Ungern, Bulgarien eller Malta så småningom faktiskt vill ha en koldioxidskatt - men det är närmast oseriöst att ha en gemensam koldioxidskatt som svar på den akuta klimatutmaningen.

För det tredje: Flyget. “Vi föreslår därför att en europeisk flygskatt ska finansiera en upprustning av Europas järnvägar”, skriver miljöpartiets tre toppkandidater på DN Debatt (13 april 2019), och valmanifestet slår fast att EU ska “införa bränsle- och energiskatt på flygbränsle”. Idag har EU ingen beskattningsrätt; medlemsstaterna tar ut skatt och bestämmer vad den ska användas till - och förslaget om gemensam flygskatt hamnar därmed i samma läge som liberalernas koldioxidskatt; en spännande långsiktig vision som är svår att kombinera med partiets budskap om “nu” eller “klimatet kan inte vänta”.

Annons

Dessa tre partier och samtliga partier i EU-parlamentet har förnuftiga, värdefulla förslag på klimatområdet. Men när moderaterna i EU-valet starkt betonar kärnkraften, liberalerna koldioxidskatten och miljöpartiet flygskatten så gör de det mot bättre vetande. I valrörelsens slutskede vore det värdefullt med ett starkare fokus på sådant EU faktiskt beslutar om och som det är rimligt att EU kan genomföra i närtid - för klimatet kan inte vänta.

Mattias Goldmann

Vd för tankesmedjan Fores

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan