Annons

Annons

Annons

Insändare
Bankernas räntekrav krossar ungdomar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svårt för unga vuxna att få sin första lägenhet.

Med lägre räntekrav blir det lättare att skaffa bostad.

De svenska bankerna smäller effektivt igen dörren för unga vuxna på bostadsmarknaden. Kravet är att låntagarna ska klara en ränta på minst 7 procent. En mer realistisk kalkylränta på 5 procent skulle ge drygt 2 000 unga i Jönköping tillbaka hoppet om en egen bostad.

För många unga vuxna i Sverige idag är tanken på att äga en bostad en ouppnåelig dröm. Dagens hårda amorteringskrav och kreditrestriktioner gör att bara var femte i åldersgruppen 20–34 har råd att köpa en etta. Denna hopplösa situation beror på en kombination av åtgärder från politiker och banker. Åtgärder som var för sig kan motiveras, men som sammantaget gör det omöjligt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden.

Annons

Annons

HSB har låtit analysföretaget WSP ta fram en rapport som visar hur olika åtgärder skulle påverka ungas möjlighet att köpa en bostad. Ett stort hinder idag är bankernas kvar-att-leva-på-kalkyler. Bankerna kräver att låntagare ska klara en ränta på mellan 6–8 procent. WSP har räknat med en kalkylränta på 7 procent. Då krävs en månadslön på 30 300 kronor för att kunna köpa en genomsnittlig etta. Bara 18 procent av de mellan 20 och 34 klarar det kravet. Ifall bankerna istället räknat med en 5-procentig ränta skulle 24 procent ha möjlighet att köpa en lägenhet. Det innebär att ytterligare runt 130 000 unga vuxna i Sverige skulle kunna efterfråga en egen bostad.

I Jönköping skulle 2 200 fler unga ha möjlighet att skaffa sitt första hem.

Men är det inte klokt att ha goda marginaler? Visst bör vi ta höjd för en högre ränta, men en kalkylränta på 5 procent vore mer realistisk sett till dagens låga ränteläge. Det skulle ändå ge utrymme för en rätt stor räntehöjning framöver.

Vi har alla – politiker, banker, och bostadsutvecklare – ett ansvar att göra det vi kan för att fler ska ha möjlighet att hitta ett hem. För HSBs del innebär det att vi i ett pilotprojekt i Göteborg provar en helt ny modell för att unga ska kunna köpa sin bostad. Vår satsning HSB Dela innebär att vi går in som medfinansiär till privatpersoners köp med 50 procent. Lösningen erbjuds till unga vuxna som bosparar och vill, men inte kan, köpa en bostad.

HSB Dela kommer inte lösa bostadskrisen. Det gör i sanningens namn inte ett borttaget amorteringskrav eller sänkta kalkylräntor från bankerna heller. Men sammantaget skulle det, sakta men säkert, väcka bostadsdrömmarna till liv igen för de unga i Jönköping.

Anders Lago

Förbundsordförande HSB

Reine Johansson

Vd HSB Göta

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan