Annons

Annons

Annons

Centrala Väster

Insändare
Andreas Sturesson: "Hur kan man ens överväga en arena med den prislappen?"

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det har nu gått ett halvår sedan den senaste i raden av arenautredningar stod klar, den om att bygga en ny fotbollsarena på Elmiaområdet. Trots att prislappen för arenaprojektet skulle bli närmare 800 miljoner kronor har kommunens politiska styre (S, C, MP och L) inte avfärdat det vansinniga förslaget.

Frågan om en ny fotbollsarena i Jönköping dras i långbänk - och Andreas Sturesson, KD, tycker att planerna ska skrotas - till förmån för utveckling av Stadsparksvallen.

Det är inte utan att man bokstavligt talat tar sig för pannan. Hur kan man ens överväga en arenainvestering med den prislappen?

Låt oss påminna oss om vad som hänt i arenafrågan. Redan innan utredningen om en ny fotbollsarena på Jordbron var färdig stod det klart att arenaprojektet skulle bli mycket kostsamt. Mot bakgrund av detta föreslog vi kristdemokrater redan i augusti 2016 att Jordbroprojektet skulle begravas och att vi istället skulle utveckla den arena vi redan har (Stadsparksvallen) till en rimlig kostnad.

Annons

I januari 2017 klubbade kommunfullmäktige, på förslag från Socialdemokraterna, igenom Jordbroprojektet trots att prislappen beräknades till minst 548 miljoner kronor. Kristdemokraterna röstade emot beslutet.

Annons

Utredningar skulle ha redovisats

Kristdemokraterna inledde därefter en intensiv opinionsbildning för att riva upp beslutet och lämnade i november 2017 in en motion till kommunfullmäktige om att riva upp Jordbrobeslutet och istället projektera för en utveckling av Stadsparksvallen.

Och trägen vinner. I augusti 2018 beslutade så kommunfullmäktige att riva upp Jordbrobeslutet. Dessvärre gick inte kommunfullmäktige på Kristdemokraternas linje om att utveckla Stadsparksvallen. Istället tillsattes två nya utredningar, en om Stadsparksvallen och en om Elmia. Utredningar som var klara i början av detta år och som skulle ha redovisats till kommunfullmäktige i februari. Men så har inte skett.

Och här står vi nu med en politisk ledning för kommunen som inte förmår att sätta ner foten och avfärda det ekonomiskt vansinniga förslaget om att bygga en ny fotbollsarena med tillhörande parkeringshus på Elmia.

Välfärden står de kommande åren inför mycket stora utmaningar. Antalet barn och elever ökar, antalet personer över 80 år likaså. Utbyggnaden av förskolan, skolan och äldreomsorgen måste enligt oss kristdemokrater gå före dyra arenaprojekt. Det rimliga är givetvis att utveckla befintlig arena i Stadsparken till en begränsad kostnad och som innebär att arenan godkänns för elitspel.

"Djupt oroväckande"

Ett dyrt arenaprojekt innebär inte bara konsekvenser för välfärden utan även för idrotten i stort. Ett arenaprojekt likt det på Elmia skulle tränga undan alla andra idrotters behov för lång tid framöver. Som exempel kan nämnas att driftskostnaderna för en arena på Elmia med tillhörande parkeringshus blir närmare dubbelt så stor som hela föreningsbidraget är per år.

Annons

Annons

Det är smärtsamt uppenbart att kommunens politiska styre (S, C, MP, L) inte förmår att komma överens i arenafrågan. Det bristande politiska ledarskapet drar frågan i långbänk. Såväl fotbollen som idrotten i stort står därför utan besked och bristen på agerande drar ett löjets skimmer över politiken. Det är också djupt oroväckande att det uppenbarligen inte alls är självklart att välja en ekonomiskt förnuftig lösning på frågan. Vi kristdemokrater däremot prioriterar beslut före utredningar, ekonomiskt ansvarstagande före slöseri och välfärd före lyxarenor. Det kan du som väljare lita på.

Andreas Sturesson

Kommunalråd (KD)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan