Annons

Annons

Annons

Andel gymnasiebehöriga kvar på samma nivå

Andelen niondeklassare som i våras lämnade grundskolan med behörighet till gymnasiet är i princip oförändrad sedan våren dessförinnan.

Samtidigt minskar skillnaden mellan tjejer och killar, då en högre andel killar blir behöriga.

Andelen elever som lämnade grundskolan med gymnasiebehörighet i våras var i stort sett densamma som föregående år. Arkivbild.

För att vara behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Dessutom krävs godkända betyg (lägst E) i ytterligare minst fem ämnen.

Annons

Annons

Detta klarade 84,3 procent av eleverna i våras. Omvänt var det 15,7 procent av eleverna som inte var behöriga, visar ny statistik från Skolverket.

År 2018 var andelen 84,4 procent och det var en tydlig förbättring jämfört med de två föregående åren.

Skolverkets statistik visar också att skillnaderna mellan killar och tjejer fortsätter att minska. Det är fortfarande en högre andel flickor som blir behöriga, men i år minskade andelen behöriga flickor samtidigt som andelen behöriga pojkar ökade. Det innebär att 85,8 av tjejerna och 82,9 procent av killarna var behöriga i våras.

Statistiken visar också att elevernas bakgrund fortsatt har betydelse för skolresultaten. Barn till högutbildade föräldrar klarar sig väsentligt bättre än barn till lågutbildade, och elever födda i Sverige klarar sig bättre än utrikes födda elever.

TT

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan