Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Debatt: Byråkrati går före liv vid tarmcancer

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

2013 uppmanade Socialstyrelsen alla regioner att starta tarmcancerscreening. Men Region Jönköping kan fortfarande inte säga när detta införs, trots att det 2018 kom en ny uppmaning från myndigheterna.

Medan åren tickar dör, enligt Socialstyrelsen beräkningar, 300 personer varje år som screening kunnat rädda, skriver ordföranden för tarm-, uro- och stomiförbundet i dagens debattartikel.

2008 infördes tarmcancerscreening föredömligt i region Stockholm-Gotland, en metod där medborgare från en viss ålder erbjuds att testa sig för att tidigt upptäcka tarmcancer. Precis som mammografi är en motsvarande metod för att upptäcka bröstcancer.

Ansvariga i olika regioner och på nationell nivå har i olika mediala utspel under hösten sagt att tarmcancerscreening snart är igång i stora delar av landet.

Men en oberoende kartläggning av alla regioner som vi låtit Sifo göra, visar att detta inte stämde. Tvärtom råder katastrofalt dåliga förutsättningar och screening för tarmcancer kommer i flera regioner dröja många år innan alla medborgare 60–74 år erbjuds att bli testade.

Annons

Annons

Kan botas

Medan åren tickar dör, enligt Socialstyrelsen beräkningar, 300 personer varje år som screening kunnat rädda.

Nyttan med tidigt upptäckt tarmcancer är odiskutabel.

Tarmcancer är en av våra absolut vanligaste cancerformen och omkring 40 procent av patienterna dör av sin sjukdom. Det är en mycket hög siffra, när vi samtidigt vet att tidigt upptäckt tarmcancer kan bota nästan alla.

2018 gick Regionala Cancercentrum i Samverkan med stöd av Socialstyrelsens screeningråd, ut med en ny rekommendation till regionerna:

Det är dags att införa allmän screening för tarmcancer, starta under 2019 med de män och kvinnor som fyller 60 och utvidga sedan screeningen successivt så att alla mellan 60 och 74 år bjuds in så snart som möjligt.

Men detta har inte regionerna och den politiska ledningen gjort. Resultatet i vår undersökning visar:

• Under 2019 startar screening eventuellt i en region – Västmanland.

• Fyra regioner startar vid årsskiftet eller tidigt 2020 - Skåne, Blekinge, Dalarna och Gävleborg.

• Sex regioner uppger start under 2020 - Halland, Sörmland, Västmanland, Örebro, Kronoberg och Norrbotten.

• Övriga svarar ”vet inte” eller ”kanske” 2020.

• På frågan om när tarmcancerscreening är införd fullt ut för samtliga invånare 60–74 år, varierar svaren från 2023–2026. Fyra svarar vet ej.

Annons

Svar från politikerna

Det vi ser i vår undersökning är hur byråkrati går före liv. Generellt kan man säga att regionpolitikerna förhalar och inte bryr sig om rekommendationer från nationellt håll. Det bara knallar på och de skyller på än det ena, än det andra. Och till ingen nytta för medborgarna, flera har dött och kommer dö i tarmcancer som med screening kunde ha upptäckts och behandlats.

Regionpolitikerna med flera kan förhindra att människor dör i tarmcancer – hur kan det vara tillåtet att låta bli? Det vill vi ha svar på från politikerna i Jönköping.

Bo Karlsson

Förbundsordförande ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Annons

Annons

Till toppen av sidan