Annons

Annons

Annons

Annons

Stefan Löfven: Vi har en svår tid framför oss

Text: 

– De kommande veckorna och månaderna är avgörande, sade statsminister Stefan Löfven (S) vid ett pressmöte.

Men det är inte aktuellt att stänga Sveriges gränser.

Stefan Löfven kallade på söndagen till presskonferens där han tillsammans med tre myndighetschefer uppmanade befolkningen att följa uppmaningar för att hindra smittspridning.

– Nu behöver varje kvinna och man ta sitt ansvar, inte bara för sig själv, utan för varandra och för Sveriges bästa, sade statsministern.

För att inskärpa allvaret gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med ett myndighetsmeddelande med viktig information till befolkningen.

Läste uppmaningar

Löfven läste själv upp det viktigaste av innehållet:

Stanna hemma om du är sjuk med snuva, hosta eller feber, också vid lindriga symtom.

Besök i sjukvården eller på äldreboenden som kan undvikas ska undvikas.

Besök inte släktingar i onödan.

Annons

Tvätta händerna ofta med tvål och varm vatten.

Löfven påminde också om att utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor. Det handlar dock inte, enligt Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson, om smittrisken, utan om att se till att resenärer inte hamnar i svåra situationer.

Annons

Stänger ej gräns

Flera länder har stängt sina gränser för till exempel turister. Det är dock inte aktuellt att stänga Sveriges gränser. På en rak fråga om regeringen övervägt en sådan åtgärd svarade Löfven nej.

För att hela befolkningen ska nås med information om vad som var och en behöver göra för att stoppa smittspridning ger regeringen 75 miljoner kronor till MSB för en kampanj. Myndigheten ska bland annat se till att informationen översätts till flera olika språk.

Löfven uppger att han inte har någon uppfattning om huruvida det är många som inte bryr sig om smittskyddsrestriktionerna.

Han är också försiktigt med att kritisera de som hamstrar livsmedel. Löfven uppmanar dock människor att tänka efter, så att inte till exempel äldreboenden eller andra får svårigheter att skaffa livsmedel.

Brist på vårdmaterial

Smittskyddsrekommendationerna handlar mycket om att sakta ned smittspridningen så att sjukdomsfallen sprids ut under en längre tid och därmed minskar påfrestningen på sjukvården.

– De kommande veckorna och månaderna är avgörande, säger Löfven.

– Vi har en svår tid framför oss. Det kommer att bli tufft och det kommer med stor sannolikhet att pågå länge.

Sjukvården arbetar nu med att förbereda sig för att klara av att ta emot många sjukdomsfall.

Mest akut är, enligt Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, bristen på skyddsutrustning för vårdpersonalen.

Annons

Förutom att regionerna själva försöker upphandla vårdmaterial, så utsågs Socialstyrelsen i fredags till nationell inköpscentral.

Annons

– Sedan dess har vi fått in en rad erbjudanden som vi har bedömt och värderat. Bland dessa erbjudanden finns varor som omedelbart kan levereras. Vi har lagt in flera beställningar under helgen, säger Wigzell.

Svåra val väntar

Socialstyrelsen håller också på att ta fram riktlinjer för läkarna och sjukhusen hur man ska prioritera bland patienterna om trycket på vården blir för högt.

De riktlinjerna ska vara klara i veckan.

– Det innefattar också prioriteringar som har en etisk dimension, absolut. Det ska vara ett stöd för professionen i de prioriteringar som kan komma att bli mycket svåra, säger Wigzell.

När det gäller äldreomsorgen så kommer Socialstyrelsen att starta en utbildning i vårdhygien i nästa vecka för att förhindra smittspridning.

– Det finns ett behov att förbättra de basala hygienrutinerna. Det är i dagsläget en prioriterad åtgärd för äldreomsorgen.

På frågan om det inte är läge att införa ett besöksförbud i vården påpekar Wigzell att en del regioner gjort en "mycket stark uppmaning, nästintill förbud".

– Ser vi en dålig följsamhet här så kommer säkert regionerna att skärpa tonen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan