Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: 200 meter höga verk får för stor inverkan på landskapsbilden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vindkraftverk.

Annons

Andreas Sturesson och Cecilia Hjort Attefall (KD) förklarar varför partiet kommer att säga nej till båda de ärenden som rör vindkraftverk i Skärstadalen.

Kristdemokraterna kommer att rösta nej i båda de ärenden som rör vindkraft i Skärstadalen. Nej till det nya förslaget om vindkraftverk med 200 meters höjd och nej till en förlängning av tidigare tillstånd för vindkraftverk med 180 meters höjd. Vi ska i denna artikel redogöra för skälen till vårt ställningstagande.

Klimatförändringarna är en av vår tids stora frågor. En ökad elektrifiering är ett viktigt steg för att minska vår användning av fossila bränslen. Vindkraften är en av de förnyelsebara energikällor som kommer att behövas för att klara omställningen. Det innebär dock inte att vindkraft är enda lösningen och att den är lämplig överallt. Ett gott förvaltarskap av våra gemensamma resurser kräver att klimatförändringarna måste tas på allvar men ett gott förvaltarskap bör också innebära att försiktighetsprincipen måste få råda.

Annons

Annons

Kraftö AB har ansökt om att få uppföra 11 stycken 200 meter höga vindkraftverk (ursprungligen söktes tillstånd för verk på 220 meter). I denna fråga äger kommunen rätten att stoppa projektet. Vi kommer därför föreslå att kommunen lägger in sitt veto. Vårt huvudsakliga skäl till att säga nej är den stora inverkan det har på landskapsbilden och lokalsamhället.

Samma bolag har därutöver ansökt om en förlängning av det tillstånd som tidigare givits och som innebär uppförande av 180 meter höga vindkraftverk. Det råder i denna fråga olika uppfattningar om kommunen har något veto eller inte. Alldeles oavsett så har kommunen möjlighet att ställa sig positiv eller negativ till ett förlängt tillstånd även om vi juridiskt inte kan stoppa projektet.

Vi motsätter oss ett förlängt tillstånd. Detta med motiveringen att kommunfullmäktiges tidigare beslut fattades vid en tid då normen för rotordiameter var en annan. Det fullmäktige ställde sig bakom var också ett uppförande under en tid som nu löpt ut. Det här kan därför betraktas som en ny fråga och kommunen borde då ges möjlighet till ett veto. Det kommunfullmäktige tog ställning till 2011 är annorlunda än det som skulle bli fallet med ett förlängt tillstånd. Kommunen kan därför inte anses vara bunden till att vara positiv till ett förlängt tillstånd.

Uppgifter gör gällande att kommunens styrande koalition inte tänker låta kommunfullmäktige ta ställning till frågan om en förlängning av tillståndet för 180 meter höga vindkraftverk utan att detta ska avgöras av kommunstyrelsen. Det är enligt oss en orimlig ordning. Det var kommunfullmäktige som avgjorde ärendet 2011 och kommunfullmäktige måste därför rimligtvis också få möjligheten att tycka till när ärendet nu åter är aktuellt.

Annons

Annons

Politik är att väga intressen mot varandra, att ta ställning till olika förslag och idéer utifrån sina värderingar. Att höga vindkraftverk i Skärstadalen har skapat oro hos närboende är helt naturligt. Vi tror att alla skulle känna samma oro om de var berörda.

Vi har som parti haft en lång diskussion kring dessa två ärenden. Vi har låtit representanter för Kraftö AB såväl som de som är emot projektet komma till tals på våra gruppmöten. Vi har vägt argumenten mot varandra. Att vi nu kommit fram till att säga nej betyder inte att vi delar alla de argument som förts fram mot vindkraftsprojeket. Till exempel ser vi inte att det skulle inverka menligt på det lokala näringslivet.

Vi har tagit tid på oss att komma fram till ett beslut. Detta för att vara ett inlyssnande parti men också för att verkligen belysa alla aspekter av frågan. Till slut landade vi i att den stora inverkan projektet kommer att få på landskapsbilden och lokalsamhället var det avgörande argumentet för att säga nej.

Vi ska vara ärliga och öppna med att det i vårt parti, som i alla andra partier, finns både de som är för respektive de som är emot. Det är enligt oss ett sundhetstecken att vi kan tycka lite olika och att vi inom partiet har högt i tak i diskussionen. Vi har dock enats om att partiets linje är att rösta nej i båda vindkraftsärendena. Sedan överväger några enskilda ledamöter att rösta annorlunda. Vi kräver att båda ärendena avgörs av kommunfullmäktige. De är nämligen inte omöjligt att resultatet i kommunfullmäktige kan bli annorlunda än om frågan avgörs av kommunstyrelsen.

Andreas Sturesson (KD)

kommunalråd

Cecilia Hjort Attefall (KD)

gruppledare, kommunfullmäktige

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy