Annons

Annons

Annons

Insändare
Märkligt förfarande i Kålgårdsärendet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Enligt en notering i fredagens Jönköpings-Posten framgick att kommunen kommer att lägga ett förslag om att onsdagen den 8 april inbjuda till samråd avseende den ny dragningen av John Bauergtan och ändringar av sista etappen på Kålgårdsområdet. De relativt stora ingreppen i miljön torde presenteras i en detaljplan.

För mig och många fler med mig är ett eventuellt beslut om att utan en detaljplan presenterats för område utlysa samråd måste ses som ett ytterst märkligt förfarande.

Annons

Annons

Detta eftersom frågan varit ifrågasatt och diskuterad och infekterad till och ifrån under lång tid!

Miljöfrågorna måste få en hög dignitet. Som medlem i kommunens Naturvårdsråd har frågan stått på dagordningen vid ett antal rådsmöten!

Att så har varit fallet beror på att närmiljön är mycket viktig i området som skall bebyggas vilket framgår av nedanstående utdrag från NV-rådets protokoll den 18 september 2018:

"Dag påpekar att han nu har fått i uppdrag att i enlighet med beslut om Naturreservatet Rocksjön 2010 utreda möjlighet till utökning med John Bauerparken och Knektadammen. Det är aktuellt eftersom en ny detaljplan, med en förlängning av John Bauergatan via hörnet på JB-parken och mot Kålgårdsrondellen, håller på att tas fram."!

Här talas det om en detaljplan och utredningen som nämns har mej veterligen hamnat i glömskans arkiv, möjligen med hjälp av ivrarna för att få igenom ett beslut utan en ordentlig detaljplan presenteras.

Rocksjön med omgivningar har ett stort naturvärde vilket framgår av de inventeringar av djurlivet som gjort både innan reservatets tillkomst såväl som efter bildandet!

Ett antal arter är skyddade enligt lag och en del andra är ytters sällsynta och har endast påträffats vid några få platser i Sverige.

Ett antal vilka kräver svar.

Flera frågor måste belysas närmare och kan komma att bli nödvändiga att utreda vidare och vi som kommuninnevånare kan knappast ta ställning till en planerad "Ny stadsdel" baserat på ett bristfälligt underlag!

Annons

Annons

Att under rådande Coroanakris med de restriktioner vi har att följa blir förfarandet än mer märkligt.

Ett ytterst allvarligt tilltag som jag ser det, vilket också bidrar till att allvarligt åsidosätta demokratin.

En annan berättigad fråga år om beslutsfattarna tagit till sig om vad Boverket skriver på sin hemsida gällande samrådsförfarande!

Thor Ahlstrand

Samhällsdebatör/Folkbildare

Naturvän

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan