Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: De ekonomiska effekterna handlar om människor

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Politikens uppgift är nu att ge allt det stöd som sjukvården och äldreomsorgen behöver samt att ge stöd för företag och jobb, skriver KD:s riksdagsledamöter Andreas Carlsson och Acko Ankarberg Johansson.

För att stärka sjukvården föreslår KD i sin budgetmotion bland annat höjda anslag till kommuner och regioner samt stimulanser till personer som tillfälligt går från annat jobb till vård och omsorg.

Coronapandemin hotar liv och hälsa. Krisen är den största hälsokrisen i modern tid. Det är också en ekonomisk kris av historiskt mått. Oron växer när arbetsplatser stängs ned och konkurser och arbetslöshet ökar. Samtidigt tydliggörs vårt beroende av varandra och vår känsla av samhörighet ökar – och att vi behöver ta oss igenom krisen tillsammans.

Politikens uppgift är nu att ge allt det stöd som sjukvården och äldreomsorgen behöver samt att ge stöd för företag och jobb, så att den ekonomiska krisen blir så lindrig som möjligt. Att mildra de ekonomiska effekterna handlar ytterst inte om pengar utan om människor. När människor blir arbetslösa, ser sina livsverk gå i kras, ökar också depressioner, missbruk och självmord. Staten måste därför göra vad den kan för att hantera skadeverkningarna. Kristdemokraternas skuggbudget innehåller politik som tar oss igenom krisen.

Annons

Annons

1. Värna jobb och företag

Efterfrågan inom handel, hotell och restauranger har minskat på ett sätt som för bara någon månad sedan var närmast omöjligt att ens föreställa sig. Men även andra branscher inom tillverkning, transport med mera är också starkt lidande.

Därför vill vi ha ett kostnadsstöd till företag som fått ett kraftigt fall i efterfrågan under de närmaste månaderna. Ett system för att lyfta av delar av företags fasta kostnader såsom hyror och leasingavtal, som liknar det som finns i Norge och Danmark.

Vi föreslår en sänkning av arbetsgivargifterna hela 2020 för branscher som drabbats särskilt hårt. Korttidspermitteringssystemet behöver förstärkas så att permittering upp till 90 procent blir möjlig, även visstidsanställda skyddas och lönetaket i systemet höjas från 44 000 kr till 50 000 kr i månadslön för att omfatta fler yrkesgrupper.

Vi menar att detta är åtgärder som behövs i vårt företagsamma län.

2. Värna anställda inom vård och omsorg

Svensk sjukvård och äldreomsorg samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning upplever för närvarande de mest kritiska månaderna någonsin. Vi ser i vårt län heroiska insatser av personalen och en mobilisering av resurser. Tack vare det har sjukvården hittills kunnat klara vårdplatser och tillströmningen av patienter. Men belastningen på personalen är extremt hög på ett sätt som riskerar att bli ohållbart.

Varsel måste i möjligaste mån undvikas inom välfärdssektorn dels för att säkra verksamheten i sig och dels för att så långt möjligt hålla tillbaka arbetslösheten. Kristdemokraterna föreslår därför att statsbidragen till kommunsektorn höjs med ytterligare 5 miljarder 2020.

Annons

Annons

Vi föreslår även stimulanser för personer som tillfälligt går från andra jobb till sjukvården eller äldreomsorgen. Detta för att ge befintlig personal andrum och öka möjligheterna för vila och ledighet inte minst under de kommande sommarmånaderna. Och inom äldreomsorgen vill vi också temporärt stimulera att timanställda får tillsvidareanställning. Vi föreslår en långsiktig och kraftfull satsning på förbättrade villkor för äldreomsorgens personal.

3. Värna civilsamhället

En viktig aktör som tyvärr inte tillräckligt inkluderats i regeringens olika krisåtgärder är den ideella sektorn. Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle och i kristider blir detta särskilt tydligt. Då växer behoven av insatser och gemensamma krafter.

För att även dessa organisationer ska klara krisen föreslår Kristdemokraterna att gränsen för skattereduktion för gåvor höjs till 100 000 kr under innevarande år, att ett kostnadsstöd införs för organisationer som snabbt tappat intäkter, ökade medel till det samtalsstöd som BRIS och Mind tillhandahåller samt att statliga lånegarantier ska kunna gälla även för organisationer i det civila samhället.

Andreas Carlson (KD)

gruppledare och riksdagsledamot Jönköpings län

Acko Ankarberg Johansson (KD)

socialutskottets ordförande och riksdagsledamot Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan