Annons

Annons

Annons

Annons

Hastigheten höjs – och sänks – på E4 i Småland

Text: 

Nu utreder Trafikverket att höja hastigheten till 120 km/tim på E4 genom nästan hela Småland, mellan Strömsnäsbruk i söder och Jönköping i norr.

Trafikverket ändrar hastighetsgränserna på E4 genom Småland.

Trafikverket uppger i ett pressmeddelande att arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard fortsätter. Under 2019 höjde Trafikverket hastighetsgränsen till 100 km/tim på 90 kilometer statlig väg i Sverige, samtidigt som hastigheten sänktes från 90 till 80 km/tim på 1 110 kilometer statlig väg.

Annons

Annons

Under våren 2020 utreder Trafikverket en anpassning av hastigheten på E4 genom Småland. Förslaget går ut på remiss i början av maj till berörda kommuner, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Polisen och till flera andra aktörer.

Hastighetsanpassningarna gäller en höjning från 110 till 120 km/tim mellan Strömsnäsbruk i Markaryds kommun och Trafikplats Torsvik söder om Jönköping. Ett tillfälligt undantag från höjningen till 120 km/tim är sträckan Ljungby-Toftanäs där det just nu pågår ett arbete med att bygga ut till motorvägsstandard. Först när det arbetet är klart kommer även den sträckan kunna höjas till 120 km/tim, det beräknas kunna bli 2022.

Anpassningarna innebär också en sänkning på E4 förbi Jönköping, från 110 till 100 km/tim mellan Trafikplats Torsvik och Trafikplats Råslätt, och även en sänkning från 90 till 80 km/tim mellan Trafikplats Råslätt och Trafikplats Huskvarna södra.

Under hösten 2020 planerar Trafikverket åtgärder som ska gynna genomfartstrafiken på E4 förbi Jönköping. Mellan Trafikplats Ljungarum och Trafikplats A6 kompletteras vägen med ett så kallat additionskörfält som ska användas för lokala transporter, det arbetet beräknas vara klart 2021.

Trafikverket planerar för att införa de nya hastigheterna under hösten 2020.

Annons

Annons

Till toppen av sidan