Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Enkät: Så betygsätter Jönköpingsborna sin stad

Text: 

Det är vackert och välplanerat och man känner sig trygg. Men hållbarhetstänket och kollektivtrafiken får underkänt.

Så ser det ut när Jönköpingsborna själva betygsätter sin stad.

Jönköping placerar sig på plats åtta i Samhällsbarometern.

Teknik- och arkitektkoncernen PE har för femte året i rad tagit fram rapporten Samhällsbarometern som bygger på enkätsvar från 4 600 invånare i Sveriges tolv största städer. Syftet är att ta reda på hur hållbarheten, stadsplaneringen och stadsutvecklingen ser ut i respektive stad.

Annons

Annons

Jönköping hamnar på en åttonde plats i undersökningen när alla 20 påståendena i enkätsvaren räknas samman. Bäst betyg ger invånarna när det gäller att Jönköping är en vacker och trygg stad, med 80 respektive 69 procent. Mer än hälften de svarande tycker att Jönköping är en välplanerad stad.

Det framgår vidare att Jönköpingsborna tycker att sin stad är inkluderande och två av tre invånare anser att det finns gott om grönområden och parker som är tillgängliga för alla. Majoriteten upplever dessutom att staden är väl anpassad för småbarnsfamiljer.

Flertalet av de svarande anser att Jönköpings utformning haft en positiv utveckling de senaste tio åren och att staden är bättre i dag att bo och vistas i. Två av tre Jönköpingsbor uppger att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling och drygt var tredje anser att gamla hus och kvarter som rivs i staden ersätts av någonting bättre.

Endast varannan invånare i Jönköping tycker att staden har en välfungerande kollektivtrafik. I den kategorin hamnar Jönköping sist bland samtliga städer i frågan. Bottenbetyg blir det även när det gäller hållbarhet. Endast 38 procent av de svarande tycker att staden blir allt mer miljövänlig och hållbar.

Högst betyg i Samhällsbarometern får Lund, Örebro och Norrköping medan Göteborg och Västerås placerar sig sist.

Annons

Annons

Till toppen av sidan