Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Varför uteblir lungcancerpatienterna?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändare/Jönköping

Lungcancer är viktigt att upptäcka tidigt, därför ska du inte vänta med att söka läkare på grund av coronapandemin, uppmanar insändarskribenten.

Från hela landet rapporterar cancervården att resurserna finns trots rådande coronapandemin – men patienterna saknas. De kommer inte.

Det är allvarligt och kan vara direkt livshotande. Vi vill uppmana allmänheten:

Undvik inte att kontakta sjukvården. Man får inte låta bli att söka vård för att man inte vill besvära. Sjukvården är redo och resurserna finns!

Cancer är en akut sjukdom och därför är cancervården en av de prioriterade verksamheterna som ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt även under covid-19.

Annons

Men för utredning av misstänkt lungcancer har det skett en halvering av antalet patienter som remitterats från vårdcentralerna och det befaras nu en puckel framöver av patienter med mer avancerad cancersjukdom som inte blivit utredda i tid för att de inte vågat eller fått komma till vården.

Annons

Lungcancer är den dödligaste formen av cancer i Sverige och cirka 4 000 personer dör i sjukdomen varje år. Att få diagnos och behandling tidigt kan vara helt avgörande.

I till exempel Göteborg har man under corona-pandemin sett en minskning av remisser från primärvården med 50 % gällande patienter med misstänkt lungcancer. Från sjukhusets sida tror man att det beror på att patienter undviker att uppsöka vårdcentralen på grund av rädsla för att bli smittade, eller att man inte vill belasta sjukvården.

Stora tapp av patienter med misstänkt lungcancer rapporteras även från övriga delar av Sverige. Vid ett webinar (en webbkonferens) från Regionalt Cancercentrum i Samverkan om hur cancervården klarar sig under pandemin, vittnar medverkande cancerläkare från landets olika regioner om färre patienter som kommer för utredning av eventuell cancer och där lungcancer lyftes fram. Exempelvis i norra sjukvårdsregionen pågår cancersjukvården som planerat trots pandemin och resurserna har inte nått taket, men en samstämmig farhåga från alla delar av cancervården där är ett minskat remissinflöde för utredning av lungcancer. Man befarar en puckel längre fram med patienter som ska utredas och läkarna är rädda för att få se patienter med mer avancerad sjukdom framöver.

Annons

Samma farhågor finns i exempelvis region Uppsala-Örebro som är allvarligt bekymrade över inflödet av patienter. Patienter söker inte som de borde eller motas bort i något skede, konstaterar läkare från regionen. I region Stockholm har extra platser hyrts in för cancersjukvården men de används inte, för patienterna kommer inte i den takt vi hade räknat med, konstaterar den läkare som representerade regionen i diskussionen.

Annons

Så här ser det ut i hela landet, regionerna fruktar en anhopning längre fram med svårare sjuka cancerpatienter som borde kommit till vården mycket tidigare.

En av två huvudanledningar till att dödligheten är fortsatt hög för lungcancer jämfört med andra cancerformer, är att många lungcancerfall upptäcks sent, först när cancern har spridit sig och är då svårare att behandla. Detta beror på att patientens symtom inte tas på allvar och att man dröjer med att uppsöka vården.

Men du besvärar inte sjukvården – har du symtom, så kontakta din vårdcentral och kräv ett läkarbesök.

Socialstyrelsen borde lyfta dessa frågor på den dagliga presskonferensen.

Karin Liljelund, vice ordförande i Lungcancerföreningen och övriga styrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan