Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Det som krävs är rejäla jämlikhetsåtgärder

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kraven på hårdare är ett stickspår i debatten, menar Jerry Hansson (V). Bild: Elin Elderud/TT

Bild: Elin Elderud

Annons

Det hänvisas i ordväxlingar i JP till en av mig initierad interpellationsdebatt om arbetet mot organiserad brottslighet. Debatten fördes i kommunfullmäktige i februari i år. Frågorna till Ilan De Basso (S) handlade om hur samarbetet mellan kommunen och polisen ser ut och om strategier och vägval för att motverka sociala strukturer och mekanismer som kan leda till att barn och unga hamnar i kriminalitet och en destruktiv livsstil.

Sociala orättvisor utgör grogrund för våld och kriminalitet. Ojämlikhet och maktlöshet föder otrygghet, osämja och kriminalitet. I avsaknad av ett starkt samhälle, en stark offentlig sektor, finns alltid krafter som gärna tar över. Kriminella nätverk och parallellsamhällen är definitivt sådana.

Polisen gör ett bra arbete och har goda kunskaper om rådande förhållanden. Samarbetet med kommunen fungerar väl. Rättsstaten och polisen ska ges goda möjligheter och resurser att bekämpa brottslighet. I vissa fall kan skärpta lagar vara nödvändiga. Givetvis ska statens våldsmonopol garanteras. Med detta sagt finns det skäl att mana till besinning.

Utspelen om tuffare tag och hårdare straff haglar. Vi upplever ett allt råare och vulgärare språkbruk med ständigt nya och vettlösa förslag: En talar om terrorister och krigstillstånd, en annan om export av fångar till Somalia och Afghanistan, en tredje om att tvångsomhänderta kriminellas barn. Populismen tycks gränslös i syfte att knipa billiga politiska poäng.

Annons

Annons

Det höga tonläget och den apokalyptiska språkdräkten speglar en hårt skruvad verklighetsbild. Kriminaliteten försvinner inte med hårdare straff. Det är mer komplicerat än så. Vi måste motverka dess grundläggande orsaker.

En bra utgångspunkt är följande odiskutabla faktum: ju jämlikare samhälle, desto lägre kriminalitet. Jämlikhet skapar tillit och förtroende människor emellan. Delaktighet och bekräftelse bygger trygghet.

I vår kommun finns en bred samverkan mellan skola, socialtjänst, kultur- och fritid. Likaså med polis, rättsväsende, myndigheter och, inte minst, föreningsliv. Kommunens uppgifter är inte polisiära. Vi ska verka för att barn och unga ges goda och jämlika levnadsvillkor med en stimulerande fritid och undanröja grogrunden för utanförskap och kriminalitet. Det betyder att arbeta förebyggande och trygghetsskapande, att stärka välfärden.

Den höger som skriker om lag och ordning har som mål en försvagad stat och en tunnare offentlig sektor. Den verkar för en urholkad välfärd, ökade sociala klyftor och segregation.

Att vurma för ett kommersiellt och segregerande skolsystem – inklusive skolor ägda av religiösa fanatiker som stödjer våldsbejakande extremism – och samtidigt skrika högt om just segregation är hyckleri. Skolan utgör själva fundamentet i det förebyggande arbetet!

Annons

Jag delar de ståndpunkter som Ilan De Basso för fram i sitt interpellationssvar (interpellation och svar finns att läsa på kommunens hemsida). Bra kommunpolitik motsvaras tyvärr inte av god regeringspolitik. Nationellt krävs stora investeringar för att bekämpa arbetslöshet, fattigdom och trångboddhet. Skolan behöver stora resurstillskott och en utbildningspolitisk reform som i grunden gör upp med det som skapar segregation och ojämlikhet.

Det är inte gratis och det innebär en kursändring. Sverige är ett rikt land, men resurserna måste omfördelas rejält. Vi behöver en politik för jämlikhet.

Jerry Hansson (V)

Ledamot kommunfullmäktige Jönköping

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy