Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
HSB: Öka samverkan med privata aktörer för fler bostäder

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Reine Johansson och Anders Lago vid HSB.

Annons

DEBATT. I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” som har tagits fram på uppdrag av HSB, där ledande kommunpolitiker från hela landet medverkar, framgår att staten behöver ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen. Även om kommunerna har ansvar för frågan är handlingsutrymmet begränsat. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Det är framför allt äldre och yngre seniorer som enligt de lokala politikerna är utsatta på bostadsmarknaden i Jönköpings län. En stor andel av de som är över 70 år bor kvar i sina villor, ensamma eller som par. De senaste årens kraftiga kreditrestriktioner och omöjliga kvar-att-leva-på kalkyler försvårar möjligheten att flytta. Enligt en analys från länsstyrelsen finns ett särskilt behov av trygghetsboenden.

Annons

Annons

Kreditrestriktionerna drabbar även unga vuxna och unga familjer som har allt svårare att komma in på bostadsmarknaden. Även unga med normala inkomster har svårt att få lån till kontantinsatsen när de ska köpa en bostad. Dessutom har de inte hunnit stå i bostadskö tillräckligt länge för att få en hyreslägenhet, som det också råder brist på i länet. En hel generation håller således på att stängas ute från bostadsmarknaden. Situationen har dessutom förvärrats under pandemin, då många unga vuxna blivit arbetslösa.

De stöd som kommunpolitikerna i Jönköpings län allra helst önskar från staten är: Ett startlån för förstagångsköpare, underlättande av krav för kreditgivning, förenklade regelverk för nyproduktion och ett utvidgat statligt investeringsstöd för byggande av hyresrätter. Avseende just startlån har regeringen nyligen tillsatt en utredning, vilket HSB efterlyst länge och välkomnar.

Det största hindret för bostadsbyggande i Jönköpings län är enligt politikerna strandskyddet och systematiska överklaganden, följt av riksintressen och bullerregler. Just systematiska överklaganden är något som upplevs som ett större problem i länet än övriga landet. Långa processer och handläggningstider är också något som fördyrar bostäderna, vilket man bör vara medveten om.

HSB håller i hög grad med kommunpolitikerna. Sverige har inte haft en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden. Men kommunerna behöver också ta ett större ansvar och verkligen använda de verktyg som de har till förfogande. Inte minst dialog med oss privata aktörer kring exempelvis detaljplan- och bygglovsprocesser och olika typer av samarbeten. Ett exempel på detta är vår goda dialog med stadsbyggnadskontoret i Jönköping som har lett fram till de 149 hyreslägenheter som vi nu bygger i centrala Jönköping och där ett stort antal lägenheter är trygghetsboenden.

I slutändan behöver alla inblandade aktörer samverka. Det är hög tid att kraftsamla tillsammans och få upp bostadsfrågorna på den politiska dagordningen.

Reine Johansson

Vd HSB Göta

Anders Lago

Förbundsordförande HSB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan