Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
SD: Samspel råder mellan brytning och återvinning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Flera av de mineral som idag efterfrågas, men som traditionellt sett inte brutits, finns inte i sådana volymer att lösningen heter återvinning, skriver Eric Palmqvist (SD).

Annons

DEBATT. I en replik på min debattartikel i Jönköpings-Posten om förutsättningarna för svensk gruvnäring bygger MP:s båda företrädare halmdockor, som miljöpartisterna sedan angriper i stället för att bemöta det jag framför i sak. Så blir det när allt man har är retorik och en fientlig industripolitik.

Först blandas korten ihop då det gäller nostalgiskt tillbakablickande med ett vurmande för gamla lösningar. Visst är det så att Sverige har en stolt tradition som gruvnation men en av de absolut bärande faktorerna för detta är, och har varit, vår förmåga att inte hålla fast vid gamla metoder utan hela tiden ligga i absolut framkant vad gäller utveckling. LKAB:s satsning på att börja producera koldioxidfri järnsvamp är bara det senaste i raden av exempel på hur traditionen i Sverige bygger på framåtskridande och inte nostalgi. Detta bejakar vi. Den gruv- och mineralrelaterade forskningen är viktig och MP kan omöjligt missat SD:s förslag som syftar till att stärka den.

Annons

Annons

Debattörerna skriver även om återvinning utan att vara ärlig om den jungfruliga brytningens betydelse för att det ska finnas något att återvinna. Flera av de mineral som idag efterfrågas, men som traditionellt sett inte brutits, finns inte i sådana volymer att lösningen heter återvinning. I detta avseende är Miljöpartiets mineralpolitik precis lika världsfrånvänd som deras energipolitik. Vi är inte emot återvinning, snarare tvärtom där det är möjligt. Samtidigt måste det beaktas att produkter som innehåller metaller inte sällan är i bruk i flera decennier innan de kan återvinnas.

Det är en villfarelse att det råder något slags motsatsförhållande mellan återvinning och brytning; det ska snarare betraktas som ett samspel. Näringen förstår det och vi förstår det. Man kan inte slå blå dunster i folk och påstå att återvinning är lösningen när den inom överskådlig tid endast kan svara för en bråkdel av behovet av metaller och mineral.

MP resonerar också om ökade krav på att svensk gruvnäring tar sitt ekonomiska och sociala ansvar. Bra, det är en bärande del i att öka den sociala acceptansen för näringen. Därför föreslår SD:s riksdagsmotioner om mineralpolitik att gruvföretagen ska tillskrivas ett större ansvar för bland annat efterarbeten till en hög miljöstandard efter avslutad brytning. Varför har Miljöpartiet röstat emot det varje gång motionen behandlats?

Annons

Undertecknads debattartikel angrep regeringens valhänta hantering av tillståndsprocesserna. Inte bara näringen och vi är kritiska mot nuvarande ordning, utan även en majoritet i riksdagen. Oaktat vad man anser om gruvor bör vi i ett modernt rätts- och industrisamhälle ha tydliga och transparenta processer. Det gagnar inte bara näringen utan också alla sakägare som lever i stor ovisshet på platser som är intressanta för gruvbrytning.

Att regeringen inte förmått att ta tag i frågan förrän nu är därför inte bara industrifientligt utan oförsvarligt om man på allvar värnar om folk vars tillvaro påverkas av oförutsägbara och långdragna tillståndsprocesser.

Eric Palmqvist (SD)

Riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet

Annons

Annons

Till toppen av sidan