Annons

Annons

Annons

Gruvplanerna i Norra Kärr

Debatt
V: Ge Vättern status av överordnat riksintresse

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett av hoten mot Vättern är Försvarsmakten som oförminskat fortsätter med skjutövningar från land och från luften, skriver Willy Neumann (V).

Annons

DEBATT. Den 21 april 2021 beslutade en grupp aktiva vänsterpartister, som samverkar och jobbar för bevarandet av Sveriges näst största dricksvattentäkt Vättern, att tillskriva miljöminister Per Bolund (Mp), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) samt riksdagens försvarsutskott om att stoppa hoten mot vårt vatten.

Via Motala ström bidrar Vättern även till dricksvattenförsörjningen i Linköping och Norrköping. Ytterligare hundratusentals medborgare framför allt i Mälardalen kan i framtiden bli aktuella att ansluta sig. Detta på grund av havshöjning där saltvatten tränger in i Mälaren. Örebro är också ett exempel på en kommun som nu efter torkan och vattenbrist sommaren 2018 fattat ett beslut om en överföringsledning från Vätten.

Annons

Ett av hoten är Försvarsmakten som oförminskat fortsätter med skjutövningar från land och från luften. Det spelar tydligen ingen roll att Vättern har ett av de bästa och skarpaste skydd en sjö kan ha, flera riksintressen och direktiv samt skydd som Natura 2000 område. Ett av alla direktiv, det så kallade ramvattendirektivet kräver stopp för verksamheter som försämrar vattenkvaliteten. Detta avskräcker tydligen inte Försvarsmakten, som till och med ansöker om utökade aktiviteter på ett antal områden. Bland annat vill de utöka flygövningarna över sjön och från att skjuta 1 000 skott på 20 dagar till 69 000 skott och 150 raketer på 50 dagar.

Annons

Nu ligger frågan om Karlsborgs flygplats samt dräneringen av kemikalien PFAS på regeringens bord. Vattnet kommer att dräneras bort utan någon som helst rening, och kommer att rinna rakt ut i Vättern. Ett gift som visat sig ge skadar på människor och djur i flera generationer genom dricksvattnet.

Sommaren 2020 uppmanades regeringen av Mark-och miljödomstolen i Vänersborg att upphäva länsstyrelsens tillstånd till utökad verksamhet vid Karlborgs flygplats. Frågan om PFAS- dräneringen ansåg domstolen vara så viktig att den kräver ett eget beslut.

Ett annat förestående Vätternhot är en tänkt miljöfarlig gruva vid Norra Kärr. Sedan ett antal år har utländska intressenter ansökt om tillstånd att där öppna en gruva för att utvinna sällsynta jordartsmetaller ur berggrunden. Man har tänkt sig ett arbetsområde om 10 kvadratkilometer intill Vättern, därtill på områdets högsta punkt, i ett nu bördigt böljande landskap. Förutom ett stort dagbrott kommer landskapet helt förstöras av stora lakvattendammar för lagring av giftigt gruvavfall innehållande bland annat svavelsyra. Brytningsprocessen utgör stora mängder krossad bergmassa för att utvinna 1 procent av den sökta metallen. Det vill säga 99 procent giftigt bergavfall för lagring i dammar på områdets högsta punkt. Stora mängder processvatten ska pumpas upp från Vättern in i anläggningen där mängder av svavelsyra ingår i bearbetningen, varefter processvattnet kommer återföras till vattendrag utmynnande i Vättern och sjön Sommen. Det innebär stora risker under oöverskådlig tid för vårt vatten.

Vi kräver att regeringen med berörda ministrar ger Vättern status av överordnat riksintresse. Utan vatten – inget liv!

Willy Neumann (V)

samt vänsterpartister i Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Skara, Falköping, Skövde, Karlsborg, Hjo, Habo, Jönköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan