Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Större fokus på förtätning i de centrala delarna än tidigare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi delar inte synen om att kommunen inte vill satsa och utveckla vid sjönära, attraktiva platser som Södra Munksjön, skriver Koalitionen i Jönköping.

Bild: Jasmin de Freitas

Annons

REPLIK För koalitionen i Jönköpings kommun är det viktigt att alla delar av kommunen ska ha förutsättningar att utvecklas och växa. Vi vill att flera bostäder ska byggas då vi ser att invånarantalet ökar med runt 1500-2000 nya personer per år. I en växande kommun ska det finnas fungerade service och infrastruktur i alla delar av kommunen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det ska finnas möjlighet till rekreation och då är både grönområden och vår närhet till vatten viktigt för att vi ska må bra.

Utbyggnadsstrategin är en översiktsplan vilket innebär just det, en översikt. Det är i nästa skede som detaljplaner arbetas fram och där regleras bland annat husens höjd.

I utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare arbetar Jönköpings kommun med ett större geografiskt område än vad tex Johan Klaesson refererar till i Jönköpings-Posten (16/4). Koalitionen vill se ett samhällsbygge, där vi bygger en modern stad och kommun som ska utvecklas främst längs med kollektivtrafikstråken samtidigt som vi vill koppla ihop stadens olika delar med cykelstråk för att minska behovet av bilar. Vi har ett större fokus på förtätning och omvandling i de centrala delarna än i tidigare planer, hela 3/4 av planens bostäder ligger inom de centrala delarna. Ett fortsatt arbete med kommun- och stadsdelsutveckling är angeläget för oss för att stärka trivsel och sammanhållning. För oss handlar det inte bara om fysisk gestaltning utan också om livet mellan husen, om kultur, mötesplatser och upplevelser.

Annons

Annons

Vi håller inte med om att utbyggnadsstrategin är gammalmodig. I förslag till utbyggnadsstrategi försöker vi koppla ihop avskurna delar och ytor som är lågexploaterade.

Vi delar heller inte Johan Klaessons synpunkter om att kommunen inte vill satsa och utveckla vid sjönära, attraktiva platser. Södra Munksjön finns med och ramprogramsområdet är fortsatt högaktuellt. Det borde vara bekant då vi från kommunens sida har anlitat Klaesson i många frågor kopplat till stadsutveckling.

Av erfarenhet så vet vi att färre synpunkter kommer in vid nybyggen i våra prioriterade områden i jämförelse med våra villaområden.

I debattartikeln från föreningar på Råslätt finns det ett faktafel (20/4). På det ”Gamla sommarlandet” har det inte planerats för bostäder. Det är ett område där stora ytor är reserverat för kommande höghastighetsjärnväg. Det finns inte något beslut om att det ska bli ett naturrum där. Däremot välkomnar vi att i samverkan med både civilsamhället och näringslivet skapa mötesplatser på omvandlingsområden. Ett gott sådant exempel är Ödlan vid skeppsbron.

Det som sker nu är en möjlighet för de som önskar att lämna sina synpunkter fram till den 24/6 på etapp 1, vilket inkluderar Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Barnarp och Tabergsådalen.

Oavsett om man är boende i Huskvarna, Tenhult eller Råslätt så är era åsikter lika intressanta för oss. Ta nu chansen och tyck till!

Annons

Mona Forsberg (S), kommunalråd i Jönköping.

Bild: Robert Eriksson

Annons

Anders Samuelsson (C), ordförande stadsbyggnadsnämnden i Jönköping.

Bild: Tobias Hellgren

Lynn Carlsson (S), ordförande tekniska nämnden i Jönköping.

Mats Weidman (MP), ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköping.

Bild: Arkivbild

David Gerson (L), gruppledare i Jönköpings fullmäktige.

Bild: Elin Elderud

Till toppen av sidan