Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Debatt: Upphandlingar ska inte kränka mänskliga rättigheter

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det ska vara glasklart i upphandlingspolicyer att skattemedel inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och att odlare för högriskprodukter så som kaffe, bananer och bomull ska tjäna tillräckligt, skriver flera debattörer. Foto: Shutterstock

Annons

DEBATT. 25 miljoner människor är fast i tvångsarbete i världen. I Västafrika tjänar många kakaoodlare bara en dryg tredjedel av den inkomst de behöver för att kunna uppnå en tillfredsställande levnadsstandard. Ohållbart låga löner i de globala leverantörskedjorna är en central orsak till att det fortfarande finns 152 miljoner barn som arbetar. Som en följd av coronapandemin varnar FN för en ökad risk för tvångs- och barnarbete, diskriminering och brott mot organisationsrätten.

Den offentliga konsumtionen ska inte leda till kränkningar av mänskliga rättigheter utan driva på omställningen till en hållbar värld. I Jönköpings län gjordes 813 upphandlingar 2019. Bara Region Jönköpings län hade det året 6 273 leverantörer (kommuner och statliga myndigheter i länet oräknade). Om det alltid ställs tydliga hållbarhetskrav, även vid inköp av exempelvis livsmedel och textilier från länder med utbredd fattigdom, skulle många fler företag säkerställa hållbara leverantörskedjor.

Annons

Annons

I Visions nya undersökning tycker nio av tio upphandlare att offentlig upphandling ska användas för att nå sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål. Trots ett stort juridiskt och politiskt utrymme för just detta uppger 74 procent av de tillfrågade att hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling försvårar möjligheten att arbeta med hållbar upphandling.

För att säkerställa ansvarsfulla offentliga inköp i Jönköpings län behöver politiker och arbetsgivare ge uppköpare goda förutsättningar och tydliga mandat.

Det ska vara glasklart i upphandlingspolicyer att skattemedel inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete, och att odlare för högriskprodukter så som kaffe, bananer och bomull ska tjäna tillräckligt, även vid fallande världsmarknadspriser, så att det åtminstone täcker produktionskostnaden. Även statliga myndigheter bör alltid säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs i sina upphandlingar.

Uppföljningar av ställda hållbarhetskrav främjar ansvarstagande leverantörer. Upphandlarna behöver budget, tid och kompetensutveckling för att ställa och följa upp tillämpningen av hållbarhetskrav.

Ett bra verktyg för kommuner och regioner är att diplomera som Fairtrade City respektive Fairtrade Region. Det ger tillgång till kunskap, stöd och ett nätverk med ett 50-tal kommuner och regioner. I Jönköpings län är Gnosjö, Jönköping, Nässjö och Tranås redan diplomerade kommuner.

Annons

Ulrika Toftegård

Ordförande för Vision Region Jönköping

Fredrik Andersson

Vice ordförande Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift

Amanda Björksell

Ageravolontär (Act Svenska kyrkan) Växjö stift

Hewan Temesghen

Generalsekreterare Fairtrade Sverige

Britta Lejon

Ordförande Fackförbundet ST

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan