Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Garantera rätten till aktiviteter för äldre

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Varje enhet/avdelning på särskilda boenden skall i samverkan mellan personal och den boende upprätta en plan för aktiviteter. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Bild: TT Nyhetsbyrån

Annons

DEBATT. Under det gånga året har vi alla fått känna på vad det innebär att inte kunna ha de sociala kontakter och aktiviteter som vi är vana vid. Tyvärr är det något som de äldre på äldreboende har fått uppleva under många år, även före pandemin.

Året som gått har inneburit att många brister i äldreomsorgen har blottlagts och uppmärksammats. Att äldreomsorgslyftet nu genomförs, med undersköterskeutbildning till personal som saknat detta och förbättringar av arbetsvillkoren är verkligen mycket välkommet.

Men nu, med förstärkningar av personalstyrkorna, är den rätta tiden att på allvar ta tag i de brister som handlar om innehållet i omsorgen. Under flera decennier har det påtalats att äldre inte har möjlighet att komma ut på dagliga promenader och få luft, ljus och se grönska. Helt vanliga, enkla och självklara behov som äldreomsorgen inte förmått genomföra. Det finns dessutom en obehaglig tendens att klumpa ihop och generalisera när det gäller äldre människor, senast manifesterad i ”läskfrågan” i Gislaveds kommun.

Annons

Annons

Vänsterpartiet behandlar äldrefrågorna i en motion till kommunfullmäktige i Jönköping, gällande rätten för de boende på äldreboenden att få tillgång till sociala kontakter, utevistelser och meningsfulla aktiviteter. Att komma till ett äldreboende och lämna sitt hem är för många en traumatisk upplevelse. Dels lämnas alla rutiner och vanor och många av de saker som inneburit glädje. Dels finns insikten att livet går mot sitt slut. För många innebär detta att man blir deprimerad och vilsen. Då är det risk att en naturlig sorgereaktion blir föremål för medicinering med lugnande och sömngivande läkemedel som gör att personen blir trött och apatisk. En ond cirkel har satts igång som är svår att ta sig ur.

I stället borde den som kommer till ett äldreboende få känna att man är en person med unik erfarenhet och unika intressen, som man skall få hjälp att upprätthålla. För såväl den fysiska som psykiska hälsan är det av största vikt att få möjlighet att vara fortsatt aktiv. Anpassade aktiviteter motverkar ensamhet, depression och stärker välbefinnandet. Innan insättning av psykofarmaka eller sömnmedicin skall alltid en analys göras enligt följande: Vilka alternativ till medicin kan vara aktuella? Kan andra insatser göras för att förbättra den boendes psykiska hälsa? Hur ser den boendes personliga behov och önskemål ut?

Vänsterpartiet föreslår att rätten till aktiviteter skall uppvärderas och garanteras till alla boende. Det skall inte handla om ”tur” eller enskilda medarbetares engagemang. Utbildning och kunskap om aktiviteters betydelse för hälsan skall anordnas för enhetschefer och inspirationsdagar ges till personalen. Så skall aktiviteter och stimulans bli ett självklart inslag för alla som finns på äldreboenden. Varje enhet/avdelning på särskilda boenden skall i samverkan mellan personal och den boende upprätta en plan för aktiviteter. Självklart måste personalen då också ges förutsättningar att genomföra planen i enlighet med den boendes önskan.

Annons

Annons

Anne Falk (V), ersättare äldrenämnden i Jönköping.

Inga Jonasson (V), ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden i Jönköping.

Johan Tiger (V), ordförande Vänsterpartiet Jönköping.

Till toppen av sidan