Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
MP: Moderaterna vill helt stöpa om den svenska säkerhetspolitiken

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att vara medlem i en militär allians innebär mycket mer än att få “hjälp” av Nato vid behov, skriver miljöpartisterna Elisabeth Falkhaven och Camilla Hansén i en replik till Hans Wallmark (MP och Pål Jonson (M). Foto: Hans T Dahlskog/Scanpix.

Annons

DEBATT. Moderaternas åsikt i Natofrågan känner vi alla till. Argumentationen för ett Natomedlemskap förändras dock över tid och just denna gången handlar det mest om att ”tänka nytt”.

Nato är en militär allians som har funnits sedan 1948, där många kärnvapenstater är medlemmar. Sverige har hela tiden valt att inte gå in som medlem. Säkerhetsläget har böljat fram och tillbaka och just nu är det säkerhetspolitiska läget mycket oroligt.

Moderaterna Pål Jonson och Hans Wallmark skriver att ett medlemskap i Nato skulle göra att Sverige skulle bli ett säkrare land, men även bidra till säkerhet och stabilitet för andra i vårt närområde. Vad de helt utelämnar, och inte verkar bry sig om, är att det skulle vara ett stort skifte i den svenska säkerhetspolitiken. Det skulle skaka om det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde än mer i ett skede då vi i stället behöver mer stabilitet och förutsägbarhet.

Annons

Annons

Den svenska säkerhetspolitiska linjen har länge varit stabil, långsiktig och förutsägbar, tjänar Sverige väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Grundläggande för goda utrikes relationer är just det: stabilitet och långsiktighet.

Att vara medlem i en militär allians innebär mycket mer än att få “hjälp” av Nato vid behov. En medlemskap skulle också kunna innebära att vi blir tvungna att låta svenska militärer delta i militära insatser för att försvara ett medlemsland vars värderingar vi aldrig skulle försvara på hemmaplan.

I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är ansvar centralt, och att skrika "Nato-option!" som svar innebär det motsatta.

I stället medför det otydlighet kring Sveriges säkerhetspolitiska linje och att viktiga säkerhetshot hamnar i skymundan.

Vi måste bibehålla våra samarbeten på bred front, även med Nato-länder, och samtidigt stå tydligt grundade i vår alliansfrihet. Det är en politik som möter dagens säkerhetshot, som skapar stabilitet och säkerhet i vår omvärld och visar på solidaritet med våra grannländer .

För oss är vägen in i framtiden tydlig och klar: Sverige ska förbli militärt alliansfritt.

Elisabeth Falkhaven (MP)

Riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

Annons

Camilla Hansén (MP)

Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

LÄS MER: Nato-medlemskap är solidaritet

LÄS MER: Nato-option tillför ingenting av värde

Annons

Annons

Till toppen av sidan