Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Jönköping behöver marknadshyror

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Meningen med marknadshyror vid nyproduktion är att skapa bättre förutsättningar för byggandet av hyresrätter, skriver Lena Sumedrea.

Annons

DEBATT. Jönköpings kommun växer och det finns ett stort behov av fler bostäder, framför allt hyresrätter. I dag kan det ta många år att få ett förstahandskontrakt till en hyreslägenhet och unga drabbas särskilt hårt. Finanspolitiska rådet (Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik) har slagit fast att dagens hyresreglering är det största orsaken till den illa fungerande bostadsmarknaden i våra städer. Det är ett allvarligt samhällsproblem som måste lösas. Sverige är nu i stort behov av reformer som bidrar till ett ökat bostadsbyggande, kortare köer, och en tryggare bostadsmarknad. Inom ramen för januariavtalet har flera utredningar nu tillsatts – bland annat gällande fri hyressättning i nyproduktion.

Annons

I januariavtalets uppdrag har ingått att lämna förslag på hur hyran ska bestämmas, justeras och omprövas enligt den nya modellen med fri hyressättning. Det har även ingått i att, i syfte att stärka hyresgästens informationsläge, föreslå en lösning där fastighetsägarna åläggs att offentligt redovisa de uppgifter som behövs om hyresläget.

Annons

Förslaget har mött kritik, framför allt från vänstern och en rad felaktiga påståenden har gjorts om den negativa effekten av fri hyressättning. Enligt kritikerna så innebär fri hyressättning att hyresgäster i hela landet får högre hyror. De påstår också att förslaget ger en sämre trygghet och att bostadssegregationen blir värre.

Att fri hyressättning leder till en chockhöjning av alla hyror är en missuppfattning. Faktum är att förslaget bara gäller nyproduktion och att ingen hyresgäst kommer att drabbas av plötsliga höjningar. Hyresrätten ska även i fortsättningen vara en trygg boendeform och konsumentskyddet ska vara starkt.

Vad förslaget innebär är att det ska finnas möjlighet att välja en ny modell om fri hyressättning för nyproduktion. Detta berör cirka en procent av landets hyresrätter och direktiven är tydliga med att nuvarande besittningsskydd och skyddet mot plötsliga hyreshöjningar ska vara kvar.

Meningen med förslaget är att skapa bättre förutsättningar för byggandet av hyresrätter. Det viktiga är att fler får möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, inte minst ungdomar. När mina barn växer upp vill jag att de ska kunna få tillgång till ett förstahandskontrakt inom rimlig tid. För att göra detta möjligt så måste politiken skapa morötter för att tillräckligt med nya bostäder ska byggas. I spåren av en pandemi växer nödvändigheten av investeringsfrämjande reformer ytterligare. Med åtgärder som både främjar byggandet av fler bostäder och ger utrymme för en långsiktigt bättre fungerande marknad kan fler unga få tillgång till en första lägenhet.

Annons

Centerpartiet har därför drivit på för flera viktiga reformer, så att Sverige kan få enklare regler och mindre krångel på bostadsmarknaden. Utredningen som presenterades i förra veckan är ett viktigt steg på vägen. Bostadsmarknaden behöver givetvis fler reformer än en friare hyressättning, men det här är en viktig pusselbit.

Lena Sumedrea (C)

Vice ordförande i Jönköpings kommunfullmäktige

Till toppen av sidan