Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Låt den här sommaren bli sexhandelns sista säsong

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kvinnor som utnyttjas i sexhandel måste få status som brottsoffer, skriver flera centerpartister.

Bild: Mikael Forsell/TT

Annons

DEBATT. Sverige var det första landet i världen att kriminalisera sexköp. Lagen har haft stor betydelse för att förebygga och bekämpa prostitution och har även haft normativ betydelse, då förövaren (ofta mannen) är den som enligt lag begår brottet och den som säljer (ofta kvinnan) är ett offer och därför inte ska betraktas som lagbrytare.

Sedan lagen stiftades 2009 har en rad andra länder anammat den. Vi har kommit långt i Sverige i och med den svenska sexköpslagen, men det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att ingen människa köps eller säljs.

Sexhandeln är inte begränsad till stora städer, utan sker i hela landet och är den nutida versionen av slavhandel. Det är främst kvinnor och oftast väldigt unga, ibland till och med barn, som drabbas. De befinner sig i en svår utsatthet. Försäljning av sexuella tjänster sker till den största delen på internet. I flera län har polisen god kännedom om vilka sidor som är aktuella, men digital utveckling går fort och arbetet kräver tid och resurser.

Annons

Annons

Förra året noterades den högsta siffran någonsin av personer, mest män, som lagförts för köp av sexuell tjänst: 456 personer. Troligtvis är det bara toppen av isberget. Vi kan konstatera att pandemin inte har pausat sexhandeln. Sexhandeln går inte heller på semester – tvärtom är sommarmånaderna sexhandelns högsäsong.

Att köpa en kvinnas kropp är dock knappt kännbart för den kriminelle mannen: Köp av sexuell tjänst innebär oftast strafföreläggande, alltså böter, utan rättegång och utan att det i lagens mening finns någon annan individ som har utsatts för brottet. I den nya sexualbrottsutredningen som lades fram den 1 juni föreslås att böter stryks ur straffskalan för köp av sexuell tjänst. I praktiken innebär det att fängelse kan bli det nya minimistraffet. Centerkvinnorna har länge efterfrågat en sådan justering och vi välkomnar förslaget, men vi saknar fortfarande en viktig detalj: Att den utsatta kvinnan ska få status som brottsoffer.

Med brottsofferstatus skulle de utsatta kvinnornas rättigheter stärkas. Dels skulle offrena få upprättelse för de övergrepp de har utsatts för, dels få möjlighet att knyta tätare kontakt med de vårdgivare och andra myndigheter och organisation som kan tillhandahålla stödinstanser. Det kräver ett aktivt arbete på området av regioner och kommuner för att tillgängliggöra adekvat vård som hjälper offret.

Vi kräver också ökade resurser och tid för poliser att kunna ägna sig åt det mycket viktiga arbetet att spåra försäljning och ingripa mot sexhandeln på internet, ett arbete som redan har varit framgångsrikt i flera regioner.

Annons

Nu måste lagen erkänna sexköp som det brott det faktiskt är: ett övergrepp mot en annan människa. Låt den här sommaren bli sexhandelns sista högsäsong. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara och vi kommer att kämpa för att stärka de utsattas rättigheter. För att lyckas, måste sexhandeln stoppas.

Annons

Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande Eksjö kommun.

Bild: Janne Wrangberth

Annelie Hägg (C)

Kommunstyrelsens ordförande Eksjö kommun

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun.

Ann-Marie Nilsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun

Beata Allan (C), kommunstyrelsens ordförande Aneby kommun.

Beata Allan (C)

Kommunstyrelsens ordförande Aneby kommun

Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Gislaveds kommun.

Bild: Privat

Carina Johansson (C)

Kommunstyrelsens ordförande Gislaveds kommun

Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande Värnamo kommun.

Mikael Karlsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande Värnamo kommun

Sofia Jarl (C), förbundsordförande Centerkvinnorna.

Bild: Knis Karin Björklöf

Sofia Jarl (C)

Förbundsordförande Centerkvinnorna

Till toppen av sidan