Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Bromsa inte biogasen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Biogas ger jobb, inkomster och ökad försörjningstrygghet, skriver flera centerpartister i Jönköpings län.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

DEBATT. Biogas är en avgörande pusselbit i energi- och klimatomställningen. Om detta är både Region Jönköpings län och länets kommuner överens. Därför tecknade parterna en överenskommelse 2018 för att främja produktion och användande av biogas i egna och leasade fordon. Avtalet innehåller totalt åtta ambitiösa åtaganden varav en del är utförda. Exempelvis körs 100 procent av stadstrafiken i Jönköping idag på förnyelsebara bränslen där biogas utgör en betydande del, andra åtaganden är på gång att uppfyllas, exempelvis etablerandet av en biogasmack i Tranås och ytterligare åtaganden rörande biogas finns med i den politiska planeringen.

Vi centerpartister i Jönköpings län känner stor oro inför regeringens remitterade förslag, som bottnar i ett EU-direktiv, att begreppet miljöbil inte längre ska omfatta biogasbilar. Om förslaget vinner laga kraft kommer det slå hårt mot den regionala utvecklingen och försena den alltmer brådskande omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi.

Annons

Annons

Bioenergi är en viktig del av det svenska energisystemet och en vinst för klimatet. Genom produktion av bioenergi tar vi till vara på avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. En råvara kan vara gödsel från svenska gårdar vilket är ett klimatsmart sätt att använda gödsel och rötslam som därefter återförs till åkern. Lokal produktion av biogas sker i flera kommuner i vårt län, bland annat i Sävsjö och Jönköping. Detta ger jobb, inkomster och ökad försörjningstrygghet. Ett av åtagandena i överenskommelsen om biogas som regionen och kommunerna undertecknat, innebär att ”de kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar biogasen till fordonsgas, ska se över möjligheterna att investera i uppgraderingsanläggningar.” Syftet med åtagandet är att kunna infria den långsiktiga målsättningen om att samtliga fordon inom kollektivtrafiken i Jönköpings län ska köras på 100 procent biogas. 

Det finns nu en överhängande risk att regeringen slår undan benen för biogas i vägtransportsektorn, den sektor där arbetet har kommit längst eftersom både betalningsvilja och infrastruktur finns på plats. I praktiken kommer förslaget leda till att gasdrivna fordon och biogas som drivmedel på sikt fasas ut. Trots alltmer eldrift och effektivare motorer finns det idag och under många år framöver fordon som går på bensin eller diesel. Varje liter fossil bensin eller diesel som ersätts med hållbara biodrivmedel är en vinst för klimatet. Vi i Centerpartiet Jönköpings län vill att den lokala produktionen av biodrivmedel ska öka, både för vägtransportsektorn och för flyget och sjöfarten. De inhemska förutsättningarna finns, dels från vårt matavfall dels från restprodukter från pappers- och massatillverkning.

Annons

Annons

Vi vill att regeringen låter biogasen förbli en del av lösningen att fasa ut fossila bränslen genom att fortsatt inkludera biogasdrivna bilar i Sveriges nationella miljöbilsdefinition. Bara då kan vi regioner tillhandahålla en hållbar och välfungerande infrastruktur, för kollektivtrafik såväl som andra transportslag. Biogasen i Jönköpings län har framtiden för sig – låt det förbli så.

Per Eriksson (C)

Ordförande Centerns distriktsstyrelse i Jönköpings län

Leif Andersson (C)

Vice ordförande regional nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Jönköpings län

Lena Ahnstedt (C)

Ersättare regional nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Jönköpings län

Matilda Henriksson (C)

Ledamot i Sävsjö kommunstyrelse

Till toppen av sidan