Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Frimodig kyrka: Kyrkan måste bli verkligt fri

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Låt Svenska kyrkan inspireras av hur andra kyrkor som vinner medlemmar agerar, skriver Sven Johansson. Foto: Johan Nilsson/TT.

Bild: Csaba Bene Perlenberg

Annons

DEBATT. Nomineringsgruppen Frimodig kyrka vill ha en kyrka utan partipolitik. Mig veterligt är Svenska kyrkan den enda kyrkan i världen med partipolitiskt inslag i styret. Partierna har förvisso viktiga uppgifter i kommun, landsting och riksdag, men att styra en kommun är inte samma sak som att styra en kyrka. I praktiken består på flera sätt statskyrkan, men vi vill att kyrkan skall bli verkligt fri.

De vanliga partiernas program är utformade för den vanliga politiken, men Svenska kyrkan är ju ett trossamfund, och där menar vi att andra drivkrafter måste finnas i beslutsfattandet. Som beslutsfattare i kyrkan är det naturligt att utgå från en personlig tro på Jesus som vi känner honom i bibel och bekännelse, och delta i trosgemenskapen.

Annons

Lokalt vill vi verka för ett fokus på kärnverksamheten, gudstjänst, mission, undervisning och diakoni. Vi är öppna för att diskutera en sänkt kyrkoavgift, och att avstå mötesarvoden. Vi tycker att det ideella arbetet inom kyrkan är viktigt och vill främja det. Frimodig kyrka ser gärna ett levande ekumeniskt samarbete tillsammans med andra kristna samfund. Vi vill bygga vidare på och utveckla det goda samarbete som redan finns, där ett exempel är det fungerande samarbetet i Råslätts Kyrka, delad mellan Svenska Kyrkan, Råslätts Församlingsgemenskap och Syrisk-ortodoxa. Mer kan göras tillsammans med andra samfund.

Annons

Frimodig kyrka är inte den enda icke partipolitiska gruppen, men vi är den som mest betonar Jesus i centrum i beslut och verksamhet. I förra kyrkovalet menar jag att något helt annat kom i fokus, och att Svenska kyrkan förnedrades, och inte respekterades som trossamfund. Till exempel använde Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna kyrkan som en arena för att slåss mot varandra. Partierna uppmanade partimedlemmar, som var kyrkomedlemmar, oavsett om de var intresserade av tron eller ej, att rösta i kyrkovalet av rent politiska skäl i syfte att bekämpa den andre. Som jag ser det var det ett bedrövligt spektakel.

Vi i Frimodig kyrka är emot stordrift och centralstyrning och vill ha korta beslutsvägar inom kyrkan. Vi vill även nationellt fokusera på kyrkans kärnverksamhet, med gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Svenska kyrkan tappar medlemmar. Vi vill se på och inspireras av hur andra kyrkor som vinner medlemmar agerar, inte bara för medlemsantalet som ett självändamål, utan då kyrkoordningen faktiskt säger om församlingen: ”Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”.

Annons

Vår nomineringsgrupp vill även på riksplanet ha en ansvarstagande ekumenik, och återupprätta Svenska kyrkan till den brobyggarkyrka den en gång var. Vi vill även ha en ansvarsfull förvaltning av kyrkans medel. Vi ser positivt på ideellt arbete inom kyrkan. För egen del avstår jag gärna mötesarvoden. Vi vill ha tydlighet om den dubbla ansvarslinjen med ämbetsbärare och förtroendevalda, där det ibland blir oklarheter. Vi vill också ha en möjlighet för individen att tillhöra en annan församling än den som ligger närmast till hands geografiskt.

Sven Johansson

Representant för Frimodig kyrka i Jönköpings församling

Annons

Annons

Till toppen av sidan