Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
5G-utbyggnaden måste prioriteras efter pandemin

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utbyggnaden av 5G-nätetet säkrar en snabb och stabil tillgång till bredband i hela landet. Foto: AP Photo/Michael Probst).

Annons

DEBATT. Det finns många entreprenörer som ser möjligheter även under en pandemi. Trots att entreprenörskapet föll med en procentenhet i Sverige, från 8,3 till 7,3 procent 2020, ligger entreprenörernas tillväxtambitioner i antal anställda på en hög nivå. Detta enligt världens största undersökning inom entreprenörskap, Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Pandemin har blottlagt dels hur sårbara delar av de globala värdekedjorna är och att leveransproblem snabbt kan få betydande effekter på industriell produktion. Dels har människors arbets- och konsumtionsmönster förändrats som en konsekvens av pandemin. Distansarbete och e-handel har snabbt gett rumsliga effekter i ekonomin samtidigt som exempelvis inrikesflygningarna minskat dramatiskt.

Annons

Hur ser entreprenörskapet i svenska regioner ut och hur har det påverkats av pandemin? Västerbottens län har endast två procent entreprenörer och i bottenligan följer Västernorrlands (3,7 procent), Dalarnas (3,8 procent) och Hallands län (4,1 procent). Stockholms och Gotlands län är de mest entreprenöriella regionerna med elva respektive 10,5 procent entreprenörer. Följaktligen finns en stor variation i entreprenöriell aktivitet över landet.

Annons

Enligt GEM-studien har Gotland och Stockholm drabbats hårdast av negativa effekter av pandemin, åtminstone vad gäller inkomster. Östergötlands län sticker ut vad gäller potentiella entreprenörer som uppger att pandemin inneburit negativa effekter, 80 procent, medan lite drygt 20 procent uppger detsamma i Västerbottens län. Motsvarande för Jönköpings och Hallands län är över 60 procent. I de län där entreprenörer drabbats mest ekonomiskt har också det potentiella entreprenörskapet påverkats i negativ riktning.

Vilka slutsatser kan då dras? Regionala skillnader i entreprenörskapsnivå kommer att bestå även när ekonomin återhämtar sig. Att vi arbetar mer på distans lyfter vikten av ett väl utbyggt bredband och att utbyggnaden av 5G-nätet säkrar en snabb och stabil tillgång till bredband i hela landet.

Om de ambitiösa tillväxtambitionerna ska kunna realiseras krävs att det är lätt att skala upp verksamheter. Här brottas Sverige med en rad problem. En tredjedel av småföretagen har svårt att hitta den kompetens de söker samtidigt som en fjärdedel upplever att lagar och myndighetsregler utgör tillväxthinder. Slutsatserna är således bredband och 5G, men också en minskad regelbörda och en bättre fungerande kompetensförsörjning för att stärka entreprenörskapet i samtliga landets regioner.

Annons

Marcus Kardelo

Projektledare Entreprenörskapsforum

Annons

Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.

Emma Lappi

Postdoc Jönköping University

Emma Lappi, postdoc Jönköping University.

Pernilla Norlin

Vice vd Entreprenörskapsforum

Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum.

Martin Svensson

Universitetslektor BTH

Martin Svensson, universitetslektor BTH.

Annons

Annons

Till toppen av sidan