Annons

Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Daniel Åkerman: Tack för fossil-elen, MP

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Daniel Åkerman, ledarskribent vid Svenska Nyhetsbyrån. Foto: Staffan Claesson.

Bild: TT

Annons

OPINION. Ännu en gång har brist på kärnkraftsreaktorer lett till att Svenska kraftnät måste köpa in reservkraft från fossileldade kraftverk – mitt i sommaren. Nu varnar branschföreträdare för att små marginaler och bristfällig framförhållning gör hela elmarknaden instabil.

Bristen på elektricitet beror på att de båda kvarvarande reaktorerna vid Ringhals kärnkraftverk är under revision över sommaren och därför tillfälligt måste stängas ned (Tidningen Näringslivet 20/7). Enligt plan skulle detta ske med en reaktor i taget. Men på grund av ett fel i underhållsarbetet för Ringhals 3 måste denna förbli stängd även efter att Ringhals 4 tas ur bruk med start i dag. Under en månad kommer kärnkraftverket inte kunna producera någon elektricitet alls.

Annons

Annons

Nu måste Sveriges i princip fossilfria elproduktion kompletteras av fossileldad energi. Senast förra sommaren var oljekraftverket i Karlshamn tvunget att sättas i drift. Att det denna gång gäller ett sedan länge planerat driftuppehåll för Ringhals som orsakar panikåtgärder visar hur ansträngt elsystemet är.

Sverige kommer i framtiden vara i stort behov av mer energi.

Senast under våren ansåg Svenska kraftnät att någon upphandling av reservkraft inte skulle vara nödvändig. Därför kunde inte ett ersättningsavtal slutas förrän drygt två veckor innan båda reaktorerna ska tas ur drift. De ytterst små marginalerna är oroväckande eftersom regeringen med Miljöpartiet i spetsen aktivt har hämmat svensk kärnkraft.

Den nya osäkerheten på elmarknaden börjar nu även oroa energiproducenterna. Carl Berglöf, expert vid branschorganisationen Energiföretagen, berättar för Tidningen Näringslivet att många försökte få Svenska kraftnät att förbereda reservavtal i förebyggande syfte, men inte hörsammades. Sådan bristande framförhållning skadar förutsägbarheten på elmarknaden, vilket enligt Berglöf i längden kan leda till färre investeringar. Det vore knappast optimalt med tanke på att Sverige i framtiden kommer vara i stort behov av mer energi.

Såväl den planerade elektrifieringen av fordonsflottan som satsningar på gröna industrier kommer kräva mångdubbelt mer elenergi än vad som finns i dag. För att elsystemet inte ska bli ännu mer instabilt kan inte kärnkraften avvecklas. Allra helst bör det i stället utvecklas.

Daniel Åkerman

Ledarskribent vid Svenska Nyhetsbyrån

Annons

Annons

Till toppen av sidan