Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Sveriges behov ska inte ställas mot världens

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centern vill avsätta en hundradel av Sveriges välstånd till internationellt bistånd, skriver Raymond Pettersson. På bilden: Matpaket distribueras i Sydsudan i slutet av förra året. Foto: Sam Mednick/AP.

Bild: AP

Annons

DEBATT. Vi är många som denna sommar drar en lättnadens suck efter att ha fått båda doserna vaccin. Efter drygt ett och ett halvt år börjar pandemin klinga av här hemma och vi ser fram emot att en ny normal vardag. Men vi får inte luta oss tillbaka. Nu gäller det att vända blickarna utåt. Pandemin pågår fortfarande på flera håll i världen och utgör ett hot mot miljontals människor. Främst i de fattigaste länderna. Covid-19 har medfört att ojämlikheterna har blivit mer påtagliga. Världen behöver Sveriges stöd och för oss centerpartister är det uppenbart att globalt engagemang och effektivt bistånd behövs för att möta de enorma utmaningar som världen står inför.

Västvärlden har genom sin ekonomiska styrka kunnat klara av en massvaccinering av befolkningen samtidigt som bara någon procent av invånarna på den afrikanska kontinenten är vaccinerade. För människorna där innebär detta ännu sämre möjligheter till självförsörjning och studier.

Annons

Annons

Centerpartiet inser att Sverige vinner på en värld där värderingar som jämställdhet, öppenhet, frihet, rättssäkerhet, demokrati och hållbarhet delas av många. Till skillnad från Moderaterna som radikalt vill skära ner biståndet, inser vi centerpartister att miljontals människor som lever i yttersta utsatthet och förtryck behöver stöd och att mängder av aktivister inte kan stå ensamma i sin kamp för rättvisa. Liberalerna som länge har engagerat sig i frågorna om bistånd har tystnat vilket gör att vi ställer oss frågan om L liksom M anser att även en kaksmula av Sveriges välstånd är för mycket?

Vi är stolta över att tillhöra ett parti som tar ansvar, visar på politisk vilja och som under det senaste året har samtalat med olika aktörer inom det internationella utvecklingssamarbetet. Arbetet resulterade i en rapport om internationell utvecklingspolitik som fokuserar på hur det svenska utvecklingssamarbetet kan stärkas. Rapporten innehåller centrala ställningstaganden för att mobilisera kraft och kapital. Åtgärderna handlar bland annat om jämställdhet, global skatteflykt, mänskliga rättigheter samt ett löfte om en procent bistånd:

• Centerpartiet anser att jämställdhet är en förutsättning för att utrota fattigdom och förtryck. Flickor och kvinnor har rätt till lika mycket makt och resurser ska delas lika.

Annons

• I dag är utflödet av pengar från utvecklingsländer större än inflödet. Här behövs mer transparens i de rika ländernas OECD-samarbete kring skatt.

• Ökad handel, tillväxt och investeringar är ingen garant för demokrati och att kvinnors makt stärks. Centerpartiet föreslår bland annat att bilaterala utvecklingssamarbeten förstärks och utgör en större andel av biståndsbudgeten.

Annons

• Centerpartiet vill avsätta en hundradel av Sveriges välstånd till internationellt bistånd. Detta sticker ut då andra partier snarare vill strypa biståndet helt.

Centerpartiet inser att Sverige är en del av övriga världen där pandemin på sina håll fortfarande pågår och hotar miljontals människors liv och hälsa. Sveriges behov ska inte ställas mot världens. Vi har alla ett ansvar att bidra till en mer rättvis värld.

Raymond Pettersson (C)

Ledamot i regionfullmäktige i Jönköpings län

Till toppen av sidan