Annons

Annons

Annons

Debatt
Hans Wallmark (M): Afghanistans kollaps kräver ökat svenskt regeringsfokus

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det akuta läget i Afghanistan måste mötas av ett tydligare fokus från svensk sida, skriver Hans Wallmark (M). Foto: Fredrik Wennerlund och Rahmat Gul/AP.

Bild: AP

Annons

DEBATT. I dag torsdag 12 augusti håller riksdagens utrikesutskott efter önskemål från flera partier ett extra insatt sammanträde med utrikesminister Ann Linde (S). En enda punkt finns på agendan: Den snabbt försämrade utvecklingen i Afghanistan.

Varje dag kommer rapporter om talibanernas framryckningar. Stora delar av Afghanistans landsbygd, centrala regionhuvudstäder och flera gränsövergångar har tagits över och det upptrappade våldet är uppenbart. Situationen är svår och mångfacetterad.

Om landet åter blir en fristad för terrorister kommer det att hota den globala säkerheten, och därmed även Sverige. Mycket snart kan det komma ett läge när många afghaner måste lämna landet och det behöver omvärlden förbereda sig på. Det finns en oro i Afghanistans norra grannländer för ett ökat tryck. Belarus försök till underminering av Litauen och EU genom riktade flyktingströmmar från Irak visar att regimer också kan använda människor på flykt i ett cyniskt spel och som ett politiskt vapen. Något liknande med personer från Afghanistan riktat mot Europa ska inte uteslutas.

Annons

Annons

Den svenska regeringen har därmed ett tungt ansvar att tillsammans med resten av EU säkerställa att en situation likt flyktingvågen 2015 inte upprepas. Den ledde till ett stort lidande för många med bristfällig integration och de svåra problem detta sedan medfört. Fram till tisdagens eftermiddag har regeringen också lagt betydande kraft på att motsätta sig att tolkar och annan personal som bistått den svenska försvarsmakten ges möjlighet att via kvotflyktingsystemet ta sig ut ur Afghanistan. Agerandet har varit obegripligt och insikten måste med hjälp av en aktiv opposition ha smugit sig på om det ohållbara i argumenten att en ordning att hjälpa dem som hjälpt Sverige skulle strida mot grundlagen eller att det skulle vara fråga om 10 000 personer i stället för om grupper som kan räknas i tiotal.

Risken för sammanbrott i Afghanistan. Ett nytt talibanstyre. En ny geopolitisk karta.

Den humanitära situationen i Afghanistan är allvarlig. Det akuta läget måste mötas av ett tydligare fokus från svensk sida.

USA:s militära reträtt kommer att rita om den geopolitiska kartan i regionen. Ryssland har uttryckt oro över att talibanrörelsens framryckningar ska destabilisera de forna sovjetländerna. För Kina är Afghanistan av stor betydelse, inte minst för att förverkliga det politiskt prioriterade projektet med ”den nya sidenvägen”. Pakistan är i allra högsta grad involverat och det leder till klart ökad aktivitetsgrad även från Indien.

Annons

Så när riksdagsledamöter samlas finns åtskilliga frågor att behandla med utrikesminister Ann Linde: Risken för sammanbrott i Afghanistan. Ett nytt talibanstyre. En ny geopolitisk karta. Kommande potentiella flyktingströmmar. Och hur hjälpa de tolkar som hjälpt Sverige.

Hans Wallmark (M)

Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

Vice ordförande utrikesutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan