Annons

Annons

Annons

Annons

Csaba Bene Perlenberg

ledare borgerligJönköping

Csaba Bene Perlenberg
Perlenberg: Möt klimakrisen med ny kärnkraft

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Dags att ratta in energiproduktionen på ny, modern kärnkraft i Sverige. Björn Larsson Rosvall/TT.

Bild: TT, Pär Grännö

Annons

OPINION. I takt med att klimatkrisen förvärras och elektrifieringen gör att behovet av utsläppsfri kraftproduktion ökar, minskar antalet kärnkraftverk i Sverige. I dag återstår endast sex svenska reaktorer. Givet den dystra läsning som FN:s klimatpanel IPCC presenterade tidigare i veckan är det svårt att hävda något annat än att Sveriges behov av koldioxidneutral energi är akut. Att energin inte är förnybar är sekundärt – kärnkraften är fossilfri.

Moderaterna och Liberalerna men även Kristdemokraterna har förtjänstfullt drivit kärnkraftsfrågan de senaste åren. Bland annat Lars Hjälmered (M), energi- och näringspolitisk talesperson, skrev i slutet av förra året följande i NyTeknik: "Regeringen har [...] inte insett kärnkraftens avgörande roll för att upprätthålla ett robust elsystem som i hög grad bidrar till klimatomställningen. I stället lutar man sig tryggt mot det faktum att Sverige har ett stort elöverskott och låga elpriser. Men med det ökande elbehovet kommer det resonemanget inte hålla länge till" (30/12-20).

Annons

Annons

Nyligen skrev även kristdemokraterna Sara Skyttedal och Camilla Brundin på debattplats i Svenska Dagbladet om striden kring kärnkraften som en hållbar energikälla: "Kärnkraftsmotståndarna försöker måla upp en felaktig bild av att kärnkraften i Europa håller på att fasas ut. Det är helt enkelt inte sant. Länder som Frankrike, Ungern, Tjeckien, Finland, Rumänien och Polen satsar på kärnkraften. Fram till 2043 räknar Polen med att ha totalt sex nya reaktorer i drift. En utveckling som borde applåderas av EU, givet att det är en helt nödvändig åtgärd för att fasa ut Polens kolkraft "(22/7).

Frågan är inte bara politisk. Klimatförsämringen har fått forskare och energibolag att våga tala öppet om nödvändiga satsningar på kärnkraft.

I veckan stack Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät på KTH, ut hakan i en uppmärksammad intervju med SVT Nyheter (11/8). Att det behövs byggas ny kärnkraft med återanvänt kärnbränsle är "självklart", enligt Bertling Tjernberg som även konstaterade att beslut om ny kärnkraft i praktiken är oundvikligt om temperaturhöjningen ska begränsas:

– Jag tror att vi måste sätta ner foten och ta en del beslut som inte alla tycker om, men som ger en helhet. En långsiktig helhet där vi kan göra en stor förändring.

Annons

Samma tongångar kommer från UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa. I veckan konstaterade FN-organet att de internationella klimatåtagandena blir omöjliga att uppnå om kärnkraft exkluderas från åtgärderna.

Annons

Även statliga, svenska Vattenfall ser stora klimatfördelar med kärnkraft. Tidigare i somras skrev bolagets egen tidning Energy Plaza att den svenska kärnkraften har lägst koldioxidutsläpp under hela sin livstid (2/6). I livstidsanalyser som gjorts mellan just kärnkraft och de vanligtvis och allmänt sedda "gröna" kraftslagen vind- och vattenkraft var det alltså kärnkraften som var överlägset.

Vattenfall har baserat sina beräkningar på en rad faktorer, däribland omhändertagandet av avfall, rivning och effekter av bränsleframställning. Bland annat pekas det på att ett kärnkraftverk har en livstid på cirka 60 år medan ett vindkraftverk endast håller i två årtionden. Vidare redovisar Vattenfall att kärnkraften har hälften så låga koldioxidutsläpp som det näst bästa alternativet: 2,5 gram koldioxid per producerad kWh kontra 4 gram för vattenkraft och 12 gram för vindkraft.

Siffrorna visar att klimatdebatten måste baseras på fakta, inte fördomar om kärnkraften.

Annons

Annons

Till toppen av sidan