Annons

Annons

Annons

Badhusmiljonerna

Debatt
Jönköping har lyckats i planeringen av nya badet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Janne Wrangberth

Annons

DEBATT. Jönköpings Idrottsallians är en sammanslutning av drygt 100 idrottsföreningar i Jönköpings kommun. Vårt uppdrag är att tillvarata medlemsföreningarnas intressen, exempelvis vad det gäller idrottsanläggningar och föreningsbidrag. Det sker bland annat genom täta kontakter med kultur- och fritidsförvaltningen men också i nära dialog med kommunledningen.

Ett sådant tillfälle är det årliga evenemanget ”Idrottsforum” då alliansens medlemmar får möjlighet att diskutera aktuella ämnen med representanter från samtliga politiska partier. Stående frågor är då underhåll av befintliga anläggningar men också vilka nya satsningar som krävs för att ge föreningarna möjlighet att möta framtida behov. Det kan gälla elitsatsningar men i första hand att ge goda förutsättningar för breddidrotten med dess omfattande barn- och ungdomsverksamhet.

Annons

Annons

Vi är inte alltid överens om vad som ska göras men inser att den kommunala ekonomin kräver prioriteringar. De senaste årens satsningar på bland annat idrottshuset i Jönköping, en hall för gymnastik i Huskvarna och Stadsparksvallen är satsningar som vi varit positiva till och som vi är övertygade att de gynnar våra medlemmar.

Kommunstyrelsen fattade förra veckan ett beslut att gå fram med förslag till ny sim- och badanläggning i Jönköpings kommun. En storsatsning på stora vattenytor och med en beräknad kostnad på närmare 900 miljoner. En sim- och badanläggning är, liksom till exempel våra olika friluftsanläggningar, lite speciell eftersom den brukas gemensamt av allmänhet och föreningar.

En så stor investering väcker många frågor, och vi konstaterar tyvärr en del brister i kommunens kommunikation. Frågan om Rosenlundsbadets framtid har diskuterats i 10 år. Vitala delar i anläggningen är över 50 år gamla, och sedan om- och nybyggnationen i början av 1990-talet har Rosenlundsbadet tagit emot 15 miljoner badgäster/besökare. 2017 genomfördes en medborgardialog i ärendet, som visade att högst upp på kommuninvånarnas önskemål fanns mer plats för motionssim och mer fria tider i liten bassäng/undervisningsbassäng för bad, lek och möjligheter att öva vattenvana/simkunnighet.

Åtskilliga utredningar har genomförts, och flera alternativ har diskuterats. Idrottsalliansen anser att kommunen lyckats i planeringen av den nya anläggningen och att förslaget tillgodoser de prioriterade behoven simundervisning och vattenvana för alla, träning och simning för motionärer samt föreningsdriven träning- och tävlingsverksamhet.

Annons

Samtidigt förutsätter vi att den fortsatta utvecklingen av andra idrotts- och fritidsanläggningar i Jönköping inte avstannar. Behoven är stora för den ideella föreningsidrotten som dagligen ger 2 300 barn och ungdomar i kommunen möjlighet till en god fritid. Idrottsalliansen är villig att även i fortsättningen vara en partner i den dialog som ligger till grund för kommande prioriteringar och beslut.

Calle Tollén

Ordförande Jönköpings Idrottsallians

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan