Annons

Annons

Annons

Annons

Csaba Bene Perlenberg

ledare borgerlig

Csaba Bene Perlenberg
Perlenberg: Skruva den som Centern

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Centerpartiets Annie Lööf vill skruva på friskolesystemet och därmed rädda det.

Bild: TT, Pär Grännö

Annons

OPINION. På samma dag som det rapporterades brett om att utbildningsminister Anna Ekström (S) och regeringen vill kasta in handduken och lämna gymnasieskolan åt sitt öde, presenterade Annie Lööf (förutom partiledare även riksdagsledamot med mandat från Jönköpings läns valkrets) tillsammans med Centerpartiets utbildningspolitiske talesperson Fredrik Christensson ett par skolpolitiska förslag (DN Debatt 6/9).

Annons

Annons

Till skillnad från utbildningsministern handlade det inte om att sänka ambitionerna genom att sänka trösklarna till gymnasieskolan, utan i stället om att ha de nationella proven som vägledning för de lokala betygen: "[...]betygen inte får skilja sig markant från resultaten på de nationella proven på skolnivå", skriver Lööf och Christensson.

Vidare vill Centern att transparensen ska öka och att mer jämförbar information tillgängliggörs: "Bland annat bör antal elever, lärar­täthet, betygsfördelning, skolgårdars storlek och resultat på nationella ­prov vara tillgängligt och jämförbart".

En bitvis berättigad kritik mot dagens system är att kommunala skolor ges mer ansvar än friskolor: Vid nedläggningar måste kommunen ta ansvar för den nedlagda skolans elever. Centerns förslag är både logiskt och solidariskt: Både fristående och kommunala skolor i en kommun ska få dela på ansvaret och beredskapen. Partiet lägger även förslag om en obligatorisk och samordnad skolkö.

I grunden är det självklart: När en femtedel (400 000 stycken) av svenska barn och elever går i fristående förskola, grundskola eller gymnasieskola är det tydligt att valfriheten måste värnas genom att skruva på systemet. Medan Anna Ekström vill sänka kraven, vill Centern säkra en mycket uppskattad skolform.

Till toppen av sidan