Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
KD: Vi vill se comeback för alliansen i Jönköping

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Andreas Sturesson (KD).

Annons

DEBATT. Nu är det cirka ett år kvar till valet. Spekulationerna om vilka partier som kan tänka sig att regera tillsammans dominerar periodvis den politiska debatten. Därför vill vi kristdemokrater nu ge besked: Vi kommer att arbeta för ett maktskifte i Jönköpings kommun och för ett nytt Alliansstyre.

Kommunfullmäktigevalet 2018 gjorde Alliansen till det största politiska blocket. Ändå valde C och L bort Alliansen för att i stället bilda ett nytt politiskt styre tillsammans med vänsterpartierna S och MP. Besvikelsen var stor bland många allmänborgerliga väljare.

Koalitionen, S, C, MP, L beskrev sig som en samarbetskoalition som genom sin bredd skulle ha goda förutsättningar att möta de utmaningar kommunen stod inför. Samarbetet har visat sig vara omfattande (och kontinuerligt) men endast med Vänsterpartiet. Bredden har inte varit en styrka. Tvärtom. Det saknas en grundläggande samsyn mellan partierna vilket gjort att politiska lösningar dröjt och nytänkande saknats.

Annons

Annons

Jönköpings kommun behöver en nystart 2022. Låt oss peka på några frågor som vi anser borde stå i centrum för ett nytt Alliansstyre:

• Antalet äldre personer växer snabbt. Nu byggs de äldreboenden som beslutades på Alliansens tid, men Koalitionen har också beslutat om nedläggningar. Ett nytt styre måste stoppa nedläggningarna, återinföra målet för äldreomsorgens utbyggnad och rädda Ekhagens gästhem. Detta för att det ska kännas tryggt att åldras i Jönköping.

• Den största utmaningen är dock personalförsörjningen. Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen och en ny personalkategori bör inrättas som avlastar den vårdande personalen med uppgifter som disk, tvätt och städning.

• Allt för många barn och unga lever i utsatthet eller lider av psykisk ohälsa. Vi måste vända trenden. Grundläggande för barns trygghet är trygga familjer. Kommunens stöd till föräldrar i deras viktiga roll behöver utvecklas och förstärkas. Vid arbetstoppar måste socialtjänsten medges ökade resurser för att säkerställa det grundläggande skyddet av barn.

• KD beklagar att taken för barngruppernas storlek i förskolan har avvecklats. Små barn behöver små grupper för att må bra och taken måste därför återinföras. I skolan ska små klasser och en tillgänglig elevhälsa prioriteras.

• Många känner en oro för det ökade våldet. På kort sikt måste polisen ges bättre förutsättningar att bekämpa kriminaliteten. Långsiktigt är det förebyggande arbetet avgörande för att vända utvecklingen. Vi tror också att de goda värderingarnas betydelse för samhällsutvecklingen måste ges betydligt större utrymme.

Annons

Annons

• Långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Kommunens insatser för att hjälpa människor från bidragsberoende och utanförskap till egen försörjning måste utvecklas. Detta är också en avgörande framgångsfaktor för integrationen.

• Det råder bostadsbrist. Kommunala särkrav som sätter käppar i hjulet för bostadsproduktion måste upphöra och fler villatomter erbjudas. Vidare måste ett ökat fokus finnas på bostadsbyggande utanför den centrala stadskärnan.

• Trafikplaneringen måste utgå från att gång, cykel, kollektivtrafik och bil ska fungera tillsammans. För de som bor en bit från staden är bilen en nödvändighet. Det måste respekteras. Kollektivtrafikens linjenät och turtäthet måste utvecklas om fler ska se den som ett alternativ till bilen. En utveckling som skulle bidra i klimatomställningen.

Kristdemokraternas bedömning är att Alliansen är det politiska styre som har bäst förutsättningar att leda Jönköpings kommun nästa mandatperiod. Vi hoppas att denna uppfattning delas av fler partier.

Kristdemokraterna i Jönköping genom:

Andreas Sturesson (KD)

Oppositionsråd i Jönköping

Till toppen av sidan