Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Vänstern: KD:s engagemang för äldreomsorgen brister

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Andreas Sturesson och Kristdemokraterna fokuserar på fel saker i sin lokala äldreomsorgspolitik, anser Vänstern i Jönköping.

Bild: Elin Elderud

Annons

DEBATT. Andreas Sturesson lanserar något slags valmanifest för en borgerlig allians som inte finns, på JP Debatt (13/9).

Vänsterpartiet i Jönköping vill med detta inlägg rikta fokus mot ett stort och viktigt politikområde, som Andreas Sturesson tar upp i sin debattartikel.

”Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen”, heter det. Javisst! Frågan är hur formuleringen stämmer överens med den politiska handlingen. Hur är det egentligen med Andreas Sturessons och KD:s engagemang för personalen inom äldreomsorgen? Vi har tagit en titt på omröstningar i kommunfullmäktige under senare år som berör anställningsvillkor och attraktivitet inom äldreomsorgen. Här är några exempel:

Annons

• KD sade nej till Vänsterpartiets förslag att utforma mindre och mer självstyrande hemstjänstgrupper. KD motsatte sig att kontroll och tidmätningssystem i hemtjänsten fasas ut och ersätts med ett system baserat på tillit till personalens och hemtjänstgrupperas ansvar och förmåga att ge en god omsorg.

Annons

• KD yrkade avslag på vårt förslag om att vårdtyngdsmätningen i äldreomsorgen ska ersättas av ett system där enheterna ges stabila personalresurser och där det förebyggande arbetet lyfts fram. Samma sak rörande Vänsterns motion om ett äldreomsorgslyft.

• KD ville inte att regelbunden friskvård under betald arbetstid ska ingå i anställningen. KD sade nej till att personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska ges möjlighet att utbilda sig vidare inom socialtjänsten.

KD har konsekvent motarbetat alla förslag om arbetstidsförkortning inom äldreomsorg och hemtjänst.

”En ny personalkategori som avlastar den vårdande personalen med uppgifter som disk, tvätt och städning”, skriver Andreas Sturesson. Detta är förvisso något som diskuteras inom alla partier – men glöm aldrig själva kärnfrågan! Kompetensförsörjningens problematik handlar framför allt om behovet av fler undersköterskor. För att locka fler till yrket krävs en personalpolitik som erbjuder goda anställningsvillkor och ger de anställda makt och inflytande över arbetet. Vi ska ha en organisation för människor att utvecklas i.

Slutsatsen är att äldreomsorg och personalpolitik inte tycks vara Andreas Sturessons och KD:s bästa gren. Att leverera grandiosa paroller och tom retorik är inte särdeles produktivt.

Jerry Hansson (V)

Gruppledare i Jönköpings kommunfullmäktige

Thordis Samuelsson (V)

Ledamot i Jönköpings kommunstyrelse

Till toppen av sidan