Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Centern: Ta inte frihetsreformer för givet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Antiliberala ideer från exempelvis Ungern och dess premiärminister Viktor Orban påverkar politiken även i Sverige, skriver flera centerpartister. Foto: Szilard Koszticsak/MTI via AP.

Bild: AP

Annons

DEBATT. Vi centerpartister noterar med fasa hur populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter breder ur sig på flera håll i världen. Hur demokratier monteras ned inifrån efter demokratiska val. Det har hänt i Ungern, Polen och det var nära att ske i USA. Centerpartiet i Jönköpings län har satt fingret på fem självklarheter i Sverige, som hotas av ett uteblivet jämställdhetsarbete: Fri abort, en jämlik föräldraförsäkring, jämlik vård och trygghet i hemmet samt samkönade äktenskap.

Under de 100 år som har passerat sedan kvinnor fick rösträtt har Sverige kommit långt med jämställdhetsarbetet. Dock får vi inte ta rättigheter som jämställdhetsarbetet har givit tjejer och kvinnor för givna. Faktum är att Jönköpings län ligger under rikssnittet i några jämställdhetsfrågor, exempelvis samkönade äktenskap och antalet pappor som tar ut föräldrapenning.

Annons

Annons

Tyvärr riskerar det viktiga jämställdhetsarbetet att stanna av i Sverige. Faktum är att vi efter nästa val riskerar att kastas 100 år tillbaka i tiden. I Sverige finns det partier som har föga, eller inget, intresse av att driva frågor som jämnar ut skillnader mellan tjejer och killar, kvinnor och män. Partier som inte anser att människor är lika mycket värda. Dessa ideologier får inspiration och kraft från Europa och andra håll i världen.

Före 1975 åkte svenska kvinnor till Polen för att göra fri abort. I dag kommer polska tjejer och kvinnor till oss. Enligt Läkare utan gränser genomförs årligen 22 miljoner osäkra aborter och 47 000 kvinnor och flickor dör som en följd av dessa. Fri abort är ingen självklarhet i Sverige!

Kunskapen inom genusmedicin behöver öka.

Snart firar föräldraförsäkringen 50 år. På dessa år har vi gått från att pappor tar ut i snitt 0,5 procent av föräldrapengen till dagens 30 procent. Centern tycker att var och en ska välja själv, men kvinnor förlorar ekonomiskt och hälsomässigt på ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen. Centerpartiet vill uppnå ett jämt uttag av föräldraförsäkringen genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus. En jämlik föräldraförsäkring är ingen självklarhet i Sverige!

I dag skiljer sig tillgången till vård och behandling mellan om du är tjej eller kille, kvinna eller man. Sjukdomar som enbart, eller i större utsträckning, drabbar kvinnor tenderar att få lägre prioritet inom hälso- och sjukvården. En av orsakerna är att forskning i huvudsak sker på män. Kunskapen inom genusmedicin behöver öka, både inom den etablerade yrkeskåren och på läkarutbildningarna. En jämlik vård är ingen självklarhet i Sverige!

Annons

Annons

Mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige årligen utsätts för någon form av partnervåld. Centerpartiet vill se skärpta straff för flera brott mot kvinnor, men inte som enda lösning. Tre av våra 10 förslag är att utöka stödet till landets kvinnojourer, förstärka skolans sex- och samlevnadsundervisning och stärka elevhälsans förebyggande arbete. Trygghet i hemmet är ingen självklarhet i Sverige!

Så länge det behövs kommer Centerpartiet att slåss för ett öppet, tolerant och hoppfullt Sverige. Vi står upp för jämställdheten!

Per Eriksson (C)

Ordförande distriktsstyrelsen Jönköpings län

Torbjörn Egerhag (C)

Vice ordförande distriktsstyrelsen Jönköpings län

Emilie Walfridsson (C)

Ersättare regionstyrelsen Region Jönköpings län

Beata Allen (C)

Ordförande kommunstyrelsen Aneby kommun

Till toppen av sidan